25.3. Перевізна документація під час перевезення вантажів і пошти - Дотримання законів й вимог законів державних органів …11


^ 25.3. Перевізна документація під час перевезення вантажів і пошти


25.3.1. Вантажна накладна являє собою комплект, що складається не менш чим з 12 екземплярів, три (3) з яких є оригіналами й призначаються для перевізника, відправника й одержувача. Інші екземпляри є копіями й призначені для підтвердження доставки вантажу, для кожного з перевізників, що беруть участь у перевезенні вантажу, для аеропорту призначення й агента по продажах.
Якщо комплект оформленої вантажної накладної не має достатньої кількості екземплярів, або якщо оригінал вантажної накладної за якимись причинами відсутній або загублений, то застосовується без номерна вантажна накладна, що є перевізним документом (дія) і містить мінімум інформації, необхідної для подальшого перевезення вантажу або його передачі одержувачеві в пункті призначення.
25.3.2. Передатна відомість - перевізний документ, що свідчить о передачі вантажу й супровідних документів одним перевізником іншому в пункті трансферу й використовується при визначенні відповідальності, що несе кожний перевізник, що бере участь у перевезенні вантажу, у випадку заподіяння збитку вантажу під час його перевезення.
Передатна відомість оформлюється в чотирьох екземплярах: для служб, що здійснюють розрахунки й представництв передавального й приймаючого перевізника.
25.3.3. Акт про несправність під час перевезення вантажу (CIR) - складається у випадках несправності під час перевезення вантажу й пошти: ушкодження, недостачі, втраті.
25.3.4. Акт (повідомлення) про невручення вантажу - складається в пункті призначення самим перевізником або його Генеральним агентом (обслуговуючим агентом) у наступних випадках:
- коли вантаж по яким - або незалежним від перевізника причинам не вручений одержувачеві після закінчення 14 днів від дня його доставки в справному стані в пункт призначення відповідно до первісних строків, зазначеними у вантажній накладній;
- при відмові з боку одержувача прийняти вантаж;
- коли необхідно змінити або доповнити інформацію, що втримується в Акті про несправності при перевезенні вантажів (CIR);
- коли під час перевезення в кредит, вантаж яким то чином був реалізований, необхідно негайно сповістити про це перевізника або його агента, що оформляв його вантажну накладну.
25.3.5. Акт про ушкодження або знищення вантажу (CDR) - складається у всіх випадках ушкодження (знищення), недостача вантажу, в тому разі при аварії або катастрофі повітряного судна.
25.3.6. Повідомлення про зміну оплати за перевезення вантажу (CCA) - оформляється при необхідності зміні суми оплати за перевезення вантажу, якщо ця сума неправильно або помилково зазначена у вантажній накладній і направляється перевізникові, що видав вантажну накладну, всім, що бере участь у перевезенні вантажу перевізника, розрахунковому органу й вантажній службі перевізника, що вносить зміни.
25.3.7. Поштова відомість (AV - 7) - оформляється поштовим відділенням в аеропорті відправлення в 5 екземплярах і передається перевізникові разом з поштою. Вона містить дані про пункти відправлення й призначення рейсу й даті його напрямках, у кількості місць і масі пошти, її видам і засвідчується підписом представника.
25.3.8. Сертифікат відправника по небезпечним / радіоактивним матеріалам (Shipper's Certification for Restricted Articles/Radioactive Materials) складається відправником і поряд з іншими даними містить точну хімічну назву вантажу, кількість і спосіб упакування вантажу, особисті умови перевезення й зберігання (температура запалення, активність, період напіврозпаду й т.п.).
Один екземпляр сертифіката залишається в перевізника, що прийняв вантаж до перевезення, другий - направляється разом з вантажем у пункт призначення.

^ 26. Обслуговування особливо важливих пасажирів і їхнього багажу


26.1. Обслуговування особливо важливих пасажирів (VIP) здійснюється в спеціально виділених приміщеннях АВК і спеціально виділеним персоналом. Обслуговування даної категорії пасажирів припиняється за 20 хвилин до вильоту ПС.
26.2. Організація обслуговування особливо важливих пасажирів (VIP) укладається в створенні максимуму комфорту й зручностей цієї категорії пасажирів, своєчасному й чіткому наданні їм інформації про виліт і інформацію зустрічаючих про час прильоту рейсу з пасажирами VIP, наданні сприяння у виконанні протокольних заходів в аеропорту.
26.3. Посадка особливо важливих пасажирів здійснюється в останню чергу на спеціально виділенні місця в ПС.
26.4. Обслуговування пасажирів VIP після прильоту передбачає зустріч у трапа ПС, супровід у спеціально призначене для їхнього обслуговування приміщення.
26.5. Завантаження багажу здійснюється в багажно - вантажний відсік з таким розрахунком, щоб багаж можна було зняти в першу чергу по прибуттю ПС.

^ 27. Обслуговування транзитних пасажирів


27.1. Технологічний процес обслуговування транзитних пасажирів повинен передбачати:
- доставку в зону транзиту;
- надання послуг;
- проходження огляду перед вильотом;
- доставку й посадку пасажирів у повітряне судно.
27.2. НА борту ПС транзитним пасажирам видаються транзитні картки, по яких здійснюється контроль відповідності кількості фактично прибулих пасажирів кількості, зазначеній у вильотної завантажувальної телеграмі (LDM) і зведеної завантажувальної відомості.
27.3. Перед посадкою в ПС пасажири проходять огляд, відповідно до прийнятій на місцях технології.
27.4. Доставка й посадка в повітряне судно транзитних пасажирів повинна здійснюватися в першу чергу.
27.5. Багаж транзитних пасажирів в аеропорту вильоту оформлюється відповідною багажною биркою до кінцевого пункту призначення.

^ 28. Обслуговування трансферних пасажирів і обробка багажу в первісному пункті


28.1. Технологічний процес обслуговування трансферних пасажирів і обробка багажу в аеропорту відправлення аналогічний процесу обслуговування пасажирів і оформленню багажу перед вильотом.
При виборі маршруту, крім побажань пасажира, необхідно враховувати офіційні дані про мінімальний час стикування в аеропортах трансферу по всьому маршруті проходження, вимоги державних органів країн трансферу, пред’явлених пасажиру з урахуванням його національності, положення, віку, психічного й фізичного стану й т.п.;
Після вибору маршруту й бронювання на подальший політ необхідно інформувати пасажира про вимоги державних органів у пунктах трансферу по подальшому маршруті проходження.
28.2. При реєстрації трансферних пасажирів, крім звичайних операцій, необхідно перевірити наявність:
- готельного або додаткового квитка на стикувальний рейс;
- відповідних документів, необхідних державними органами в пунктах трансферу.
28.3. При оформленні трансферного багажу на кожне місце необхідно прикріпити трансферну бирку, а відривний талон вручити пасажиру.
28.4. Багаж оформлюється до пункту призначення залежно від того, який з нижчеперелічених пунктів по маршруті виявиться раніше:
- перший пункт «стоп-овера»;
- пункт, до якого є підтверджене бронювання;
- пункт, до якого стягувалися збори за провіз багажу понад норми безкоштовного провозу;
- пункт стикування, де необхідне перевезення багажу з одного аеропорту в іншій, якщо тільки перевізник не забезпечує доставку трансферного багажу;
- кінцевий пункт призначення, зазначений у пасажирському квитку, включаючи всі видані на це перевезення квитки.
28.5. Якщо сума трьох лінійних розмірів незареєстрованного багажу перевищує 115 см, необхідно повідомити пасажира, що інші перевізники можуть відмовити в перевезенні такого багажу в якості незареєстрованного.
28.6. Первісний перевізник трансферного багажу при наявності в пасажира багажу поверх норми безкоштовного провозу повинен оформити квитанцію платного багажу до початку перевезення й одержати відповідну оплату до пункту призначення (див. П. 28.4).
28.7. При оголошенні цінності багажу, що перевищує межа відповідальності перевізника відповідно до Варшавської конвенції зі змінами, внесеними в Гаазі в 1955 році, багаж приймається до перевезення при згоді перевізника.
28.8. При реєстрації дотримується наступна черговість відправлення пасажирів:
- із квитками, що мають статус бронювання «ОК»;
- внесених у список PNL, але не мають статусу бронювання «ОК» у квитках;
- трансферні пасажири із квитками, що мають статус бронювання «НN»;
- із квитками, що мають статус бронювання «ОК», але не підтвердили бронювання якщо буде потреба такого пере бронювання;
- з пільговими квитками «ID», «RG» або «DG» за умови, що у квитках зазначений статус бронювання «ОК»;
- внесених на аркуш очікування;
- з виправленим статусом бронювання у квитку, без спеціальної наклейки (стікеру) і не внесені в список PNL;
- із квитками, що мають відкриту дату вильоту (OPEN) і не внесені в список PNL;
- інші пасажири при наявності місць.
28.9. При визначенні черговості відправлення варто враховувати:
- спільна подорож груп і родин;
- пасажирів, що випливають на ділянках більшої довжини на даному рейсі;
- трансферних пасажирів;
- пасажирів хворих, похилого віку й родин з дітьми.
28.10. Завантаження трансферного багажу здійснюється таким чином, щоб у пункті трансферу його зняти в першу чергу.
28.11. По закінченні реєстрації трансферні пасажири і їхній багаж (до кожного конкретного пункту) підсумуються й інформація направляється телеграмою РТМ в усі пункти трансферу.

^ 29. Обслуговування трансферних пасажирів


у пункті трансферу


29.1. Технологічний процес обслуговування трансферних пасажирів залежно від часу знаходження в пункті трансферу повинен передбачати:
- обробку попередньої інформації з PNL і телеграм PTM про кількість трансферних пасажирів і багажу;
- виявлення й зустріч трансферних пасажирів;
- реєстрацію трансферних пасажирів і обробку багажу на стикувальний рейс.
29.2. Після одержання PNL і телеграми про трансферних пасажирів (РТМ) уточнити дійсний час стикування, виходячи з розрахункового часу прибуття рейсу, на якому випливають трансферні пасажири.
29.3. Якщо час стикування недостатньо, погодити з відповідними службами доцільність затримки вильоту рейсу, яким повинні вилітати трансферні пасажири.
29.4. При неможливості забезпечення відправлення пасажирів рейсом, зазначеним у РТМ, необхідно здійснити попередній вибір нового маршруту.
29.5. Зробити порівняння даних PNL з даними РТМ і внести відповідні корективи в замовлення харчування й розрахунок комерційного завантаження стикувального рейсу.
29.6. Після прибуття повітряного судна зустріти й виявити наявних трансферних пасажирів, забезпечити їхню доставку в зону транзиту. Інформувати пасажирів і забезпечити проходження ними необхідних державними органами формальностей.
29.7. При реєстрації трансферних пасажирів необхідно:
- перевірити відповідність пункту призначення, зазначеного в багажній бирці, маршруту проходження і якщо буде потреба переоформити багажну бирку;
- перевірити правильність оплати багажу поверх норми безкоштовного провозу й у випадку його наявності вилучити відповідний польотний купон квитанції платного багажу;
- вилучити відповідний польотний купон квитка;
- зробити оцінку про реєстрацію.
29.8. Обробка трансферного багажу здійснюється таким чином:
- доставити трансферний багаж від повітряного судна й зробити його сортування на стикувальні рейси;
- якщо час стикування недостатньо, багаж необхідно відсортувати у ПС й доставити до літака стикувального рейсу з дотриманням вимог державних органів пункту трансферу.
29.9. Надання послуг трансферним пасажирам здійснюється тільки при наявності на руках у пасажира квитка для перевезення з аеропорту трансферу з підтвердженим бронюванням на стикувальний рейс.
29.10. Безкоштовне надання послуг трансферним пасажирам здійснюється до часу вильоту найближчого рейсу того перевізника, на рейс якого заброньований політ.
29.11. Надання послуг оформлюється тільки за допомогою видачі талонів або інших документів, призначених для певного виду послуг, і його вартість не може виплачуватися готівкою.
29.12. Перевізник не несе видатків по наданню послуг трансферним пасажирам, якщо:
- це забороняють умови застосовуваного тарифу;
- пасажир робить зупинку «стоп-овер» у пункті трансферу;
- все перевезення здійснюється в тарифній зоні Європа.
29.13. Надання готелю, харчування, транспорту й т.п. здійснюється, як правило, генеральним агентом або іншою обслуговуючою перевізника організацією. При цьому видатки розподіляються на підставі двосторонніх угод між передавальним і приймаючим перевізниками.

УКЛАДАЧІ:


Інженер 1 категорії Представництва ТОВ «Авіакомпанія


«Донбасаеро» в КП «Міжнародний аеропортДонецьк» М. В. ПоповаСпеціаліст групи технологічного забезпеченя продаж


ТОВ «Авіакомпанія «Донбасаеро» Н.В.ХолошаПредставник ТОВ «Авіакомпанія « Донбасаеро» в


КП «Міжнародний аеропорт Донецьк» Е. В. Кужелеваdubrovskij-v-i-lechebnij-massazh-ucheb-dlya-stud-sred-i-vissh-ucheb-zavedenij-3-e-izd-pererab-i-dop.html
dubrovskij-v-i-s50-fiziologiya-fizicheskogo-vospitaniya-i-sporta-ucheb-dlya-stud-sred-i-vissh-uchebnih-zavedenij-stranica-10.html
dubrovskij-v-i-s50-fiziologiya-fizicheskogo-vospitaniya-i-sporta-ucheb-dlya-stud-sred-i-vissh-uchebnih-zavedenij-stranica-3.html
dubrovskij-v-i-s50-fiziologiya-fizicheskogo-vospitaniya-i-sporta-ucheb-dlya-stud-sred-i-vissh-uchebnih-zavedenij-stranica-42.html
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат