Аудіювання/ Читання - страница 7


.

Real Life Pre-Intermediate (продовження)

Дата/
уроки
Тематика ситуативного спілкування
Мовленнєві
функції
Соціокультурні /
Загальнонавчальні
компетенції
Лінгвістичні компетенції
Мовленнєва компетенція
Домаш-
нє
завдання
Лексика
Граматика/ Фонетика
^ Аудіювання/ Читання
Письмо


Unit 8
Just Do It!
pp 60-61
Коментувати та надавати оцінку факторам та чинникам , що впливають на різноманітні сфери сучасного життя.
Повсякденне життя.
Ефективно співпрацювати під час парної роботи.
Спорт.
Дозвілля.
Present Perfect.
Вживання
ever, never.
Аудіювання –
вибір правильної відповіді.
Читання – знаходження помилок.
Практика діалогічного мовлення.
рр. 64-65

pp 62-63
Висловлювати своє ставлення до проблеми. Виявляти причини та наслідки.
Спорт та фізична культура в Україні та в інших країнах.
Спорт та знаряддя.
Present Perfect.
Вживання
just, already, yet
Читання – T/F
Описати вид спорту. Практика ведення дискусії.
рр. 66-67

pp 64-65
Описувати спосіб життя, проблеми та досягнення.
Знаходити , розуміти і передавати нову інформацію.
Спортивні події.
Типові фрази для висловлення власної думки.
Неправильні дієслова.
Читання – знаходження необхідної інформації.
Розповідь про видатного спортсмена.
рр. 68-69

Тест 8
(Test Book, TR-Test Master)
Тематична атестація
Контроль уміння розпізнавати та виконувати завдання
Контроль уміння розподіляти час на виконання завдань.
.
Контроль засвоєння лексичного матеріалу.
Контроль засвоєння граматичного матеріалу
Повторення
Active Study 4
Pp 66-67
Language and Skills Test 4
(Test Book,
TR-Test Master.
Описувати спосіб життя.
Аналізувати явища повсякденного і культурного життя.
Активно застосовувати мову, що вивчається.
Практика вживання вивченого лексичного матеріалу.
Фразеологічні звороти.
Вимова Silent letters.
Практика вживання Present Continuous, Present Perfect.
Читання – заповнення пропусків, знаходження детальної інформації.
Описати фотографії та виловити своє ставлення.
Exam Trainer
4
Pp 70-71
Self –assessment test 4
pp 72-73

Exam test 2
Pp 112-113 WB
Контроль уміння розпізнавати та виконувати завдання
Усвідомлювати мету поставленого завдання.
Контроль навичок використання вивченого лексичного матеріалу.
Контроль навичок використання вивченого граматичного матеріалу
Читання – встановлення відповідності.
Аудіювання –вибір правильної відповіді.
Заповнення
пропусків.
Правильний порядок слів у реченні.


o-provedenii-mezhvedomstvennih-profilakticheskih-meropriyatij-podrostok-2010-beznadzornie-deti.html
o-provedenii-mezhvedomstvennih-profilakticheskih-meropriyatij-podrostok-2011-beznadzornie-deti.html
o-provedenii-mezhvedomstvennoj-profilakticheskoj-akcii-pravovoe-prosveshenie-v-mbou-detskom-dome-8.html
o-provedenii-mezhvedomstvennoj-profilakticheskoj-akcii-stranica-2.html
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат