Аудіювання/ Читання - страница 8


.
Real Life Pre-Intermediate (продовження)

Дата/
уроки
Тематика ситуативного спілкування
Мовленнєві
функції
Соціокультурні /
Загальнонавчальні
компетенції
Лінгвістичні компетенції
Мовленнєва компетенція
Домашнє
завдання
Лексика
Граматика/ Фонетика
^ Аудіювання/ Читання
Письмо

Наука і технічний прогрес.
Unit 9
Cool Tech
рр. 68-69
Вступати в дискусію, привертаючи увагу співрозмовника
Повсякденне життя.
Норми поведінки.
Технічна термінологія.
Інструкції.
Відносні речення.
(Relative Clauses)
Читання – знаходження необхідної інформації.
Практика монологічного мовлення.
рр. 74-75

рр. 70-71
Коментувати та надавати оцінку факторам та чинникам, що впливають на різноманітні сфери сучасного життя.
Умови життя.
Дієслова з прийменником.
Умовні речення.
Аудіювання – встановлення відповідності Читання – знаходження необхідної інформації.

Розповідь про свої уподобання.
Висловлення власної думки.
рр. 76-77

рр. 72-73
Описувати спосіб життя.
Уважно стежити за презентованою інформацією.
Комп’ютерне обладнання.
Вимова чисел.
Читання – встановлення відповідності, заповнення пропусків,T/F.
Практика ведення дискусії.
рр. 78-79

Real Time
pp 74-75
Відео (DVD) - епізод 5.
Описувати проблеми, виявляти їхні причини та наслідки.
Активно застосовувати мову, що вивчається.
Засоби вираження
скарги.
Інтонація формального стилю.
Аудіювання – Заповнення пропусків, T/F.
Читання – встановлення відповідності.
Офіційний лист –
Скарга.
Практика діалогічного мовлення.
рр. 80-81

Тест 9
(Test Book,
TR-Test Master)
Тематична атестація
Контроль уміння розпізнавати та виконувати завдання
Контроль уміння розподіляти час на виконання завдань.
.
Контроль засвоєння лексичного матеріалу.
Контроль засвоєння граматичного матеріалу
Природа і
погода.
Unit 10
Out There
рp 76-77
Описувати спосіб життя.
Описувати світ природи.
Знаходити , розуміти і передавати нову інформацію.
Природні явища.
Географічні назви.
Вживання артиклю the.
Вживання
used to.
Читання – знаходження необхідної інформації.
Розповідь про події минулого
Опис місцевості.
рр. 82-83

o-provedenii-mezhvedomstvennoj-profilakticheskoj-akcii-za-zdorovij-obraz-zhizni-stranica-2.html
o-provedenii-mezhvedomstvennoj-profilakticheskoj-akcii-za-zdorovij-obraz-zhizni.html
o-provedenii-mezhvedomstvennoj-profilakticheskoj-akcii.html
o-provedenii-mezhvuzovskoj.html
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат