Аудіювання/ Читання - страница 9


.
Real Life Pre-Intermediate (продовження)

Дата/
уроки
Тематика ситуативного спілкування
Мовленнєві
функції
Соціокультурні /
Загальнонавчальні
компетенції
Лінгвістичні компетенції
Мовленнєва компетенція
Домаш-нє
завдання
Лексика
Граматика/ Фонетика
^ Аудіювання/ Читання
Письмо

рр. 78-79
Описувати явища природи, природні катаклізми, виявляти причини та наслідки.
Уважно стежити за презентованою інформацією.
Види природних катаклізмів.
Вживання Present Perfect з
for, since.
Читання – встановлення відповідності.
Аудіювання - T/F,
знаходження детальної інформації.
Практика ведення дискусії.
рр. 84-85

рр. 80-81
Описувати явища природи.
Ефективно співпрацювати під час парної роботи.
Емоції.
Словоутворення –
утворення іменників за допомогою суфіксів.
Читання – встановлення відповідності.
Практика діалогічного мовлення.
рр. 86-87

Тест 10
(Test Book, TR-Test Master)
Тематична атестація
Контроль уміння розпізнавати та виконувати завдання
Контроль уміння розподіляти час на виконання завдань.
.
Контроль засвоєння лексичного матеріалу.
Контроль засвоєння граматичного матеріалу
Повторення
Active Study 5
Pp 82-83 5Language and Skills Test 5
(Test Book,
TR-Test Master
Коментувати статистичні дані.
Активно застосовувати мову, що вивчається.
Практика вживання вивченого лексичного матеріалу.
Наголос.
Читання – заповнення пропусків,
Аудіювання - T/F
Практика діалогічного мовлення.
Exam Trainer
5
рp 88-89
Self –assessment test 5 pp 90-91

Молодіжна культура (захоплення, кіно,телебачення, книги.
Unit 11 Must See pp 84-85
Коментувати та надавати оцінку факторам та чинникам, що впливають на сфери сучасного життя.
Ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи.

Жанри кіно та кінобізнес.

Present Simple Passive.

Аудіювання – відповіді на запитання .
Практика монологічного мовлення.
рр. 92-93

pр. 86-87
Описувати спосіб життя.
Здатність привести до спільного знаменника рідну і іноземну культури.
Види телепрограм.
Висловлювання про враження від фільму.
Past Simple and Present Perfect Passive.
Аудіювання – вибір правильної відповіді.
Читання – знаходження необхідної інформації.
Практика ведення дискусії.
рр. 94-95
Real Life Pre-Intermediate продовження)

Дата/
уроки
Тематика ситуативного спілкування
Мовленнєві
функції
Соціокультурні /
Загальнонавчальні
компетенції
Лінгвістичні компетенції
Мовленнєва компетенція
Домаш-нє
завдання
Лексика
Граматика/ Фонетика
^ Аудіювання/ Читання
Письмо

рр. 88-89
Висловлювати своє ставлення до літератури та книг.
Активно застосовувати мову, що вивчається.
Жанри літератури.
Висловлювання про враження від книги.
Практика вживання засвоєного граматичного матеріалу.
Читання – встановлення відповідності.
Рев’ю фільму або книги.
Р 96-97

Real Time
pp 90-91
Відео (DVD) - епізод 6.
Описувати проблеми повсякденного життя, виявляти їхні причини та наслідки.
Соціальні правила поведінки.
Усвідомлювати мету поставленого завдання.
Типові фрази для телефонної розмови.
Абревіатури.
Практика вживання засвоєного граматичного матеріалу.
Інтонація.
Читання – вибір правильної відповіді.
Аудіювання – вибір правильної відповіді.
Практика діалогічного мовлення. Ведення телефонної розмови. Написання SMS
рр. 98-99

Тест 11
(Test Book,
TR-Test Master)
Контроль уміння розпізнавати та виконувати завдання
Контроль уміння розподіляти час на виконання завдань.
.
Контроль засвоєння лексичного матеріалу.
Контроль засвоєння граматичного матеріалу
Unit 12
Stay Safe
pp 92-93
Описувати та коментувати ситуації повсякденного життя.
Повсякденне життя.
Здатність привести до спільного знаменника рідну і іноземну культури
Юридична лексика.
Норми поведінки та спілкування.
Умовні речення 2.
Аудіювання – встановлення відповідності.
Практика діалогічного мовлення.
рр. 100-101

рр. 94-95
Висловлювати своє ставлення до вчинків людей.
Уважно стежити за презентованою інформацією.
Прикметники для висловлення почуттів.
Суфікси -ed, -ing.
Наголос.
Непряма мова.
Прохання та команди.
Аудіювання – знаходження необхідної інформації.
Практика монологічного мовлення.
рр. 102-103

рр. 96-97
Описувати проблеми повсякденного життя, виявляти їхні причини та наслідки.
Норми поведінки.
Ефективно співпрацювати під час групової роботи.
Типові фрази для написання офіційного листа.
Практика вживання засвоєного граматичного матеріалу.
Читання – T/F, заповнення пропусків.
Аудіювання – вибір правильної відповіді.

Офіційний лист.
рр. 104-105

Тест 12
(Test Book, TR-Test Master)
Тематична атестація
Контроль уміння розпізнавати та виконувати завдання
Контроль уміння розподіляти час на виконання завдань.
.
Контроль засвоєння лексичного матеріалу.
Контроль засвоєння граматичного матеріалу.
Real Life Pre-Intermediate (продовження)

Дата/
уроки
Тематика ситуативного спілкування
Мовленнєві
функції
Соціокультурні /
Загальнонавчальні
компетенції
Лінгвістичні компетенції
Мовленнєва компетенція
Домаш-нє
завдання
Лексика
Граматика/ Фонетика
^ Аудіювання/ Читання
Письмо


Повторення
Active Study 6
рp 98-99
Language and Skills Test 6
(Test Book,
TR-Test Master)

Аналізувати явища культурного життя

Активно застосовувати мову, що вивчається.

Практика вживання вивченого лексичного матеріалу.

Вимова /s/,
Практика вживання засвоєного граматичного матеріалу.

Читання –встановлення відповідності.
Аудіювання – знаходження відповіді на запитання.

Практика монологічного мовлення.
Exam Trainer
6
pp 106-107
Self –assess-
ment test 6
pp 108-109

Exam test 3
Pp 114-115 WB
Контроль уміння розпізнавати та виконувати завдання.
Усвідомлювати мету поставленого завдання.
Контроль навичок використання вивченого лексичного матеріалу.
Контроль навичок використання вивченого граматичного матеріалу.
Читання – вибір правильної відповіді
Аудіювання – T/F.
Заповнення
пропусків.

.
o-provedenii-monitoringa-dokumentov-strategicheskogo-planirovaniya.html
o-provedenii-monitoringa-gotovnosti-stranica-4.html
o-provedenii-monitoringa-gotovnosti.html
o-provedenii-monitoringa.html
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат