Аудіювання/ Читання

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ
Навчальний. рік_______________________ Семестр___1_____ Вчитель____________________________ Класс Real Life Pre-Intermediate

Дата/
уроки
Тематика ситуативного спілкування
Мовленнєві
функції
Соціокультурні /
Загальнонавчальні
компетенції
Лінгвістичні компетенції
Мовленнєва компетенція
Домашнє
завдання
Лексика
Граматика/ Фонетика
^ Аудіювання/ Читання
Письмо

Я, моя сім’я, мої друзі.
Unit 1
Your Life
pp 4-5
Коментувати дані та надавати особисту
Інформацію.
Повсякденне життя.
Відомості про себе та повсякденне життя.
Повторення -
Present Simple,
Present Continuous.
Читання - опрацювання інформації.
Аудіюання - розуміння детальної інформації.
Надання особистої інформації.
Практика ведення дискусії .
pp 2-3

pp 6-7
Описувати спосіб життя.
Ефективно співпрацювати під час парної роботи.
Collocations with:
go, make, have,
do.
Питальні речення.
Аудіювання та надання чіткої відповіді на запитання
Практика діалогічного мовлення.
pp 4-5

pp 8-9
Описувати проблемні ситуації в стосунках між людьми.
Міжособистісні стосунки.
Сім’я.
Родина.
Складні іменники.
Практика вимови слів.
Читання-заповнення пропусків,T/F Аудіювання–T/F, вибір правильної відповіді.
Опис ситуації з особистого життя. Ставлення до неї.
pp 6-7

REAL TIME
Pр 10-11
Відео (DVD)
епізод 1
Розповідати про свою родину та друга
Уважно стежити за презентованою інформацією.
Норми поведінки.
Типові фрази :
привітання , знайомство.
Опрацювання інтонації під час співбесіди.
Аудіювання-
T/F, заповнення пропусків.
Читання - заповнення пропусків.
Практика діалогічного мовлення.
Заповнення заяви та формуляра.
pp 8-9

Тест № 1 (Test Book,
TR-Test Master)
Тематична атестація.
Контроль уміння розпізнавати та виконувати завдання
Контроль умінь розподіляти час на виконання завдань.
.
Контроль засвоєння лексичного матеріалу.
Контроль засвоєння граматичного матеріалу
^ Культура. Видатні особистості України та Великобританії. Unit 2 The Greats рр 12-13
Описувати спосіб життя, ідеали, мрії.
Повсякденне життя Знайомство з життям видатних людей України та інших країн.
Повсякденна діяльність.
Вирази часу.
Past Simple Стверджувальні, заперечні та питальні речення.
Вимова закінчення –ed.
Читання – встановлення відповідності.
Практика ведення дискусії.
pр. 10-11

o-provedenii-montazha-kop-vd-stranica-3.html
o-provedenii-montazha-kop-vd.html
o-provedenii-montazha-kop-vz-stranica-2.html
o-provedenii-montazha-kop-vz-stranica-3.html
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат