Навчально-методичні праці - Оcновні опубліковані праці М.І. Михайлуци


^ Навчально-методичні праці:


1. Методичні рекомендації до планів семінарських занять та теми рефератів з історії України. ― Одеса, 2010. ― 18 с.
2. Влада і система вищої освіти в Україні в 1917―1930-х рр.: документи і матеріали. ― Одеса: Вид-во ОНМУ, 2010. ― 45 с.
3. Історія української культури: навчальний посібник. ― Одеса: Вид-во ОНМУ, 2011. ― 84 с. (у співавторстві з М. І. Михайлуцею, О. В. Осипенком).
4. Історія української культури: тест-тренінг для самостійної роботи студентів / Упоряд. В. В. Левченко, О. В. Осипенко; Відп. ред. М. І. Михайлуца. ― Одеса: Вид-во ОНМУ, 2012. ― 20 с.

^ Опубліковані праці Осипенко О.В.


1 Осипенко О.В. Військо Української Держави Павла Скоропадського // Історіосфера. Матеріали П’ятої наукової конференції викладачів, студентів, магістрів, аспірантів та молодих учених історико-філологічного факультету ПНПУ імені К.Д. Ушинського. – Одеса: ПНПУ, 5-6 квітня 2010. С 186-191.
2 Осипенко О.В. Збитки аграрного сектору Одеської області нанесені румунсько-німецькою окупацією // Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри: зб. наук. праць ІІІ Міжнар. наук. конф., 15-16 квіт. 2011 р., Одеса / відп. ред. М.І. Михайлуца. – Одеса: ВМВ, 2011. С.131-134.
3 Осипенко О.В. Податкова політика румунських окупантів в сільському господарстві в «Трансністрії» // Науковий вісник Одеський національний економічний університет. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2012. – №9 (161). С 143 – 151.

Навчально-методичні праці:


1. Історія української культури: навчальний посібник. ― Одеса: Вид-во ОНМУ, 2011. ― 84 с. (у співавторстві з М. І. Михайлуцею, В. В. Левченком).
2. Історія української культури: тест-тренінг для самостійної роботи студентів / Упоряд. В. В. Левченко, О. В. Осипенко; Відп. ред. М. І. Михайлуца. ― Одеса: Вид-во ОНМУ, 2012. ― 20 с.

Опубліковані праці Галятова В.М.


Навчально-методичні праці: 1. Introduction to Electrical Engineering. Учебное пособие на английском языке. - ВМФ, 1990.- 176 с.

 2. Обучение смысловой компрессии текста с возможным использованием ЭВМ.// Научно-методическая конференция по внедрению в учебный процесс прогрессивных методов обучения. - Севастополь.-1990.-С.126-127.

 3. Сборник текстовых упражнений для лингафонно-машинного комплекса (ЛМК-1).- ВМФ, 1990.- 57 с.

 4. Морські дизелі. Методична розробка. - Одесса: ОГМУ.-2000.-46с.

 5. Морські дизелі. ЧастинаII. Методична розробка. - Одесса: ОГМУ.-2000.- 60с.

 6. Disassembly, Assembly and Replacement of Individual Engine Units. Методические указания. / Галятова В.Н., Рибалтовская С.А. - Одесса: ОГМУ.-2000.-60с.

 7. Робота та обслуга дизеля. Методичні вказівки. . / Галятова В.Н., Чабанюк О.Г. - Одеса: ОДМУ.-2000.-34с.

 8. Scheduled Preventive Inspections and Repairs. Методична розробка. / Галятова В.Н., Васил'ева Т. В.- Одеса: ОДМУ.-2000.- 32с.

 9. Дiлова англiйська мова. (Computers all around). Методична розробка. - Одеса: ОДМУ.-2001.- 25с.

 10. Diesel Engines. Методична розробка. - Одеса: ОНМУ.-2003.- 60с.

 11. Английский язык (для студентов заочников 2-ого курса). Методические указания. - Одесса: ОНМУ.-2003.-37с.

 12. Практикум по английскому языку для судомехаников/ Галятова В.Н., Лоскутова О.А – Одесса: ОНМУ.- 2003.-46 с.

 13. Формирование речевых навыков на основе текста по специальности.//Обласна конференція «Іноземна мова в освітніх технологіях XXI століття».- Одеса: ОНПУ.-2004.- С. 27-29.

 14. List of Tools. Приложение к практикуму. – Одесса: ОНМУ.- 2005.- 34 с.

 15. К вопросу обучения чтению технической литературы на иностранном языке.//Обласна конференція «Іноземна мова в освітніх технологіях XXI століття».- Одеса: ОНПУ.-2005.- С.8-10.

 16. Английский язык (для студентов заочников III курса СМФ). Методические указания. - Одеса: ОНМУ.-2006.-40с.

 17. Безпека життя на морі. Методична розробка / Галятова В.Н.,Лелет І.О.- Одесса: ОНМУ-2009, 67с.

 18. Introduction to Specialty. Методична розробка. - Одесса: ОНМУ.-2010.- 67с.

 19. Безпека життя на морі. Методична розробка. /Галятова В.М., Лелет І.О.// ОНМУ. Одеса – 2009, 67 с.

 20. Безопасность жизни на море. Часть II. Методическая разработка/ Галятова В.Н., Лелет І.О.- Одесса: ОНМУ-2010, 64с.

 21. Английский язык. Методические рекомендации/ Галятова В.Н., Лелет І.О.- Одесса: ОНМУ-2012, 64с.

 22. Modern Ships.Частина I. Навчально-методичний посібник / Галятова В.Н., Кошарська Л.В. - Одеса: ОНМУ-2012, 87с.

 23. Тексти для самостійної роботи студентів 1 курсу судномеханічного факультету/ Галятова В.Н., Лелет І.О.- Одесса: ОНМУ-2012, 51с.


^ Опубліковані праці Калуст’ян І.Л.


Опубліковані статі:


Калустян И.Л. Соотнесеность семантической категории оценки с разноуровневыми средствами ее выражения // Київ, 2010 р.

^ Навчально-методичні праці:


Тести з граматики для студентів І курсу ОНМУ 2011 р. (у співавторстві).

Опубліковані праці Лоскутова О.А.


Навчально-методичні праці: 1. Судовое энергетическое оборудование: Методические указания/ Лоскутова О.А., Рыбалтовская С.А. – Одесса: ОГМУ.- 1998.- 24с.

 2. Ділова англійська мова. Транспортне право: Методичні вказівки/ Лоскутова О.А., Коваленко Г.Е. – Одеса: ОДМУ.- 1998.- 28с.

 3. Тексты для дополнительного чтения студентов 1-2 курсов ГПФ: Методическая разработка/ Лоскутова О.А., Коваленко А.Э., Алексеева О.Б.- Одесса: ОГМУ.- 1998.- 14 с.

 4. Практикум по английскому языку для судомехаников/ Лоскутова О.А., Галятова В.Н. – Одесса: ОНМУ.- 2003.-46 с.

 5. Морская грузосопроводительная документация на английском языке: Практикум/ Лоскутова О.А., Дидык И.А.- Одесса: ОНМУ.- 2004.- 43с.

 6. Гаагские правила, КТМ Украины: Задания к практическим занятиям.- Одесса: ОНМУ.- 2009.- 63с.

 7. Money. Banking. Marketing: Учебное пособие. - Одесса: ОНМУ.- 2011.- 28с.

 8. Збірник додаткових текстів для самостійної роботи: Частина 1.- Одеса: ОНМУ.- 2012.- 40с.

Опубліковані праці Окулова Л.О.


Опубліковані статі:


1 Окулова Л. А. Характеристика и организация проведения коммуникативных и полуэвристических и эвристических упражнений для чтения // Лінгвістичні дослідження підмов науки і техніки: Тези доповідей та повідомлень обласн. наук.-метод. конф., 24 червня 2009 р. / Мін-во освіти і науки України, Одес. Нац.. політехн. Ун-т. – Одеса : ОНПУ, 2009. – С. 37 – 38.
2. Окулова Л. А. Цикличность построения учебного процесса // Сучасні лінгвістичні дослідження професійного повідомлення: Тези доповідей та повідомлень облас. наук.-метод. конф., 23 червня 2010 р. / Мін-во освіти і науки України, Одес. Нац. Політехн. Ун-т. – Одеса : ОНПУ, 2010. – С. 50-51.
3. Окулова Л. А. О важности приоритета устной речи // Тези доповідей та повідомлень обласн. наук.-метод. конф., 23 червня 2011 р. / Мін-во освіти і науки України, Одес. Нац. Політехн. Ун-т. – Одеса : ОНПУ, 2011. – С. 42-43.

Навчально-методичні праці:


1.Окулова Л. О., Козак Н. Б. English for computer studies students. Методична розробка // ОНМУ Одеса – 2009. – 42 с.
2. Калуст’ян І. Л., Окулова Л. О. Граматика англійської мови. Тести. Методична розробка // ОНМУ Одеса – 2012. – 48 с.

Опубліковані праці Гусєва З.І.


Методичні розробки:


Знакомимся с компютером // изд. ОНМУ, 2010г.

^ Опубліковані праці Кочергіна Г.П.


Методичні розробки:


Введения в специальность. Тексты и упражнения по русскому языку. 2007 г. 38 с. (в соавторстве)
Знакомимся с классической русской и украинской литературой. 2011 г. 64 с. (в соавторстве).

^ Опубліковані праці Козак Н.Б.


Навчально-методичні праці:


1.Окулова Л. О., Козак Н. Б. English for computer studies students. Методична розробка // ОНМУ Одеса – 2009. – 42 с.

Опубліковані праці Конопацька Т.М.


Навчально-методичні праці: 1. Англиский яык. /Конопацькая Т. Н., Ляпустина А. В. // ОНМУ. Одесса 2005 - 38с.

 2. Английский язык. /Коротка Л.А., Конопацька Т.М.,Яблонська А.В.// ОНМУ. Одеса – 2007, 90 с.

 3. Ділова англійська мова для студентів 4 курсу ФТТіС. / Конопацька Т.М.,Коротка Л.А.,Яблонська А.В.// ОНМУ. Одеса – 2010, 50 с.

Опубліковані праці Коротка Л.А.


Навчально-методичні праці: 1. Английский язык. /Коротка Л.А., Конопацька Т.М.,Яблонська А.В.// ОНМУ. Одеса – 2007, 90 с.

 2. Сучасні інформаційні техгології в діловій англійській мові. /Коротка Л.А., Беседена І.В.,Соломатіна Н.О. // ОНМУ. Одеса – 2009, 62 с.

 3. Ділова англійська мова для студентів 4 курсу ФТТтаС. /Коротка Л.А., Конопацька Т.М.,Яблонська А.В.// ОНМУ. Одеса – 2010, 50 с.

Опубліковані праці Лелет І.О.


Методичні розробки: 1. Англійська мова. Методична розробка для студентів І курсу заочного факультету СМФ. /Васильєва Т.В., Лелет І.О.// ОНМУ. Одеса – 2009, 30 с.

 2. Безпека життя на морі. Методична розробка. /Галятова В.М., Лелет І.О.// ОНМУ. Одеса – 2009, 67 с.

 3. Безпека життя на морі. Частина ІІ. Методична розробка. /Галятова В.М., Лелет І.О.// ОНМУ. Одеса – 2010, 64 с.

 4. Англійська мова. Методичні рекомендації для самостійної роботи. /Галятова В.М., Лелет І.О.// ОНМУ. Одеса – 2012, 69 с.

^ Опубліковані праці Логінова Л.В.


Методичні розробки:


Тестовий практикум англійська мова / Різун В.А., Логінова Л.В. // ОНМУ. Одеса – 2011, 47 с.

Опубліковані праці Марогло В.В.


Методичні розробки:


Начинаем изучать немецкий язык. Методические указания. Одеса, ОНМУ, 2006, 45 ст.
Практикум з німецької мови. Одеса, ОНМУ, 2009, 42 ст.

^ Опубліковані праці Нахапетова О.В.


Опубліковані статі: 1. Нахапетова О. В. «Гендерні особливості в роботі з іноземними студентами». -- Матеріали IV Всеукраїнської науково – практичної конференції молодих учених «Українська культура ХХ – ХХI століття: екзистенційний, компаративний та гендерний аспекти» / Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» - (Одеса, 10 – 11 листопада 2011 р.)

 2. Форманова С. В., Нахапетова О. В. «Особливості викладання російської мови як іноземної китайським студентам». - Матеріали II Міжнародної науково – практичної конференції «Традиції та інновації в викладанні іноземної мови»/ Казанський державний медичний університет (Казань, 15 грудня 2011 р.)

Методичні розробки:


Шумило О. М., Нахапетова О. В. Метод. розробка. Теория механизмов и машин и деталей машин. Тексты и упражнения по русскому языку. – Одеса, ОНМУ, 2010.

Опубліковані праці Різун В.А.


Методичні розробки:


Тестовий практикум англійська мова / Різун В.А., Логінова Л.В. // ОНМУ. Одеса – 2011, 47 с.
stattya-138-sklad-vitrat-ta-poryadok-h-viznannya-zakonami-ukrani.html
stattya-138-vdhodi-zalishki-sho-utvorilisya-v-rezultat-zdjsnennya-operacj-z-tovarami-u-vlnj-mitnj-zon.html
stattya-138sklad-vitrat-ta-poryadok-h-viznannya-rozdl-zagaln-polozhennya-stattya-sfera-d-podatkovogo-kodeksu-ukrani.html
stattya-139-rozporyadzhennya-tovarami-sho-znahodyatsya-na-teritor-vlno-mitno-zoni-promislovogo-tipu-v-raz-skasuvannya-na-teritor-mitnogo-rezhimu-vlno-mitno-zoni.html
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат