Програма І плани семінарських занять із спецкурсу: «Правові засади страхової справи» для магістрів спеціалізацій “ - страница 3

^

Поняття та види договір перестрахування

Список літератури


І. Нормативні акти: 1. Конституція України від 28 червня 1996 року //Відомості Верховної Ради України. -1996.-№30. - Ст.141.

 2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року// Офіційний вісник України. -2003.-N11.- ст. 462.

 3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року// Офіційний вісник України.- 2003.- N 11.- Ст. 461.

 4. Повітряний кодекс України від 4 квітня 1993 року//Відомості Верховної Ради України.-1993. -№25. -Ст.274.

 5. Кодекс торговельного мореплавства від 23 травня 1995 року// Відомості Верховної Ради України.-1995. -№47-52. -Ст.349.

 6. Закон України від 7 лютого 1991 року № 698-ХІІ «Про підприємництво»// Відомості Верховної Ради України.-1991.-№14.-Ст.168.

 7. Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” від 12 липня 2001 року N 2664-III //Відомості Верховної Ради України. - 2002.- N 1.- Ст.1.

 8. Закон України „Про власність” №697-XII від 07.02.1991 року// Відомості Верховної Ради УРСР.-1991.-N20 (14.05.91).-ст.249.

 9. Закон України „Про цінні папери і фондову біржу” №1201-XII від 18.06.1991 року //Відомості Верховної Ради України. -1991.-N 38 (17.09.91).- ст.508.

 10. Закон України від 1 червня 2000 року № 1775-ІІІ «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» // Офіційний вісник України.-2000.-№27.-Ст.1109.

 11. Закон України від 28.11.2002 року "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" // Відомості Верховної Ради України. -2003.-N1.-ст.2.

 12. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року № 996-ХІV // Відомості Верховної Ради України.-1999.-№40.-Ст.365.

 13. Закон України «Про захист прав споживачів» // Відомості Верховної Ради УРСР.-1991.-N30 (23.07.91).-ст.379.

 14. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14 травня 1992 року № 2343-ХІІ // Відомості Верховної Ради України.- 1992.-№ 31.-Ст.440, в редакції Закону від 30 червня 1999 року № 784-ХІV// Відомості Верховної Ради України.-1999.-№42-43.-Ст.378.

 15. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" №3201-IV від 15.12.2005 року // Офіційний вісник України. – 2006.- N1-2.- ст.6.

 16. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» № 2424-IV від 04.02.2005 року // Відомості Верховної Ради України. -2005.-N11 (18.03.2005).-ст. 205.

 17. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 24.12.2002 року //Відомості Верховної Ради України. -2003.-N 12 (21.03.2003).- ст. 88.

 18. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про страхування»// Відомості Верховної Ради України.-2002.- N 7.- ст. 50.

 19. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про страхування» від 07.07.2005 року №2774-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005.- N37.-ст. 447.

 20. Закон України «Про господарські товариства» №1576-XII від 19.09.1991 року //Відомості Верховної Ради України.-1991.-N 49 (03.12.91).- ст.682.

 21. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» від 15.05.2003 року № 755-IV // Відомості Верховної Ради України. -2003.-N 31-32.-ст.263.

 22. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» від 28.11.2002 року №249-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003.- N1.-ст.2.

 23. Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11.01.2001 року N 2210-III// Відомості Верховної Ради України. - 2001.-N 12 .- Ст. 64.

 24. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 року // Голос України. -1991.- N 112.

 25. Закон України «Про міжнародні договори України» від 29. 06.2004 року // Офіційний вісник України.-2004.- N 35 (17.09.2004) .-ст. 2317.

 26. Закон України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» від 01.07.2004року № 1961-IV // Відомості Верховної Ради України.-2005.-N 1.-ст.1.

 27. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств (в редакції Закону України N 283/97-ВР від 22.05.97)» №334/94-ВР від 28.12.1994 року // Урядовий кур'єр.-1997.- N105-106.

 28. Закон України «Про податок на додану вартість» №168/97-ВР від 03.04.1997 року // Відомості Верховної Ради України. -1997.-N 21.-ст.156.

 29. Закон України «Про промислово-фінансові групи в Україні» від 21 листопада 1995 року № 437/95-ВР// Відомості Верховної Ради України.-1996.-№23.-Ст.88.

 30. Закон України «Про ратифікацію Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами» від 10 листопада 1994 року № 237/94-ВР // Відомості Верховної Ради України .-1994.- № 46.- Ст.415.

 31. Закон України «Про страхування» від 07.03.1996 року //Відомості Верховної Ради України.-1996.-N 18 (30.04.96) .- ст. 78.

 32. Закон України «Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення» від 13.12.2001 року // Відомості Верховної Ради України.-2002.- N 14 (05.04.2002) .-ст.96.

 33. Закон України від «Про внесення змін до Закону України «Про страхування» 07.07.2005 року №2774-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005.- N37.-ст. 447.

 34. Закон СРСР «Про кооперацію в СРСР» №8998-XI від 26.05.1988 року // Іінформаційно-правова система ЛІГА:ЕЛІТ.

 35. Концепція переходу Української РСР до ринкової економіки від 01.11.1990 року // Відомості Верховної Ради України. - 1990. - № 48. - Ст. 632.

 36. Постанова Верховної Ради України «Про порядок введення в дію Закону України «Про страхування» від 7 березня 1996 року // Відомості Верховної Ради України.- 1996.- № 18.- Ст.79.

 37. Постанова Верховної Ради України «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про страхування» №2721-IV від 23.06.2005 р. // Іінформаційно-правова система ЛІГА:ЕЛІТ.

 38. Декрет Кабінету Міністрів України «Про впорядкування діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств» від 31 грудня 1992 року № 24-92 // Відомості Верховної Ради України.-1993.-№11.-Ст.94.

 39. Декрет Кабінету Міністрів України «Про страхування» від 10 травня 1993 року № 47-93 //Відомості Верховної Ради України.-1993.-№ 29.-Ст.320.

 40. Указ Президента України від 20 травня 1999 р. №539/99 “Про впровадження дозвільної системи в сфері підприємницької діяльності” //Офіційний Вісник України. – 1999.– № 20.– Ст. 148.

 41. Указ Президента України «Про деякі заходи щодо забезпечення здійснення державної регуляторної політики» №901/2005 від 01. 06.2005 р. // Офіційний вісник України. -2005.-N22.-(17.06.2005).- ст.1193.

 42. Указ Президента України «Про заходи щодо утвердження гарантій та підвищення ефективності захисту права власності в Україні» від 28 жовтня 2005 року // Урядовий кур'єр.- 2005.-11.-30.11.2005.- N 228.

 43. Указ Президента України «Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади» від 15 грудня 1999 року № 1573 /99 // Урядовий кур’єр.-1999.-№237.-17 грудня.

 44. Указ Президента України «Про корпоратизацію підприємств» від 15 червня 1993 року //Урядовий кур'єр. - 1993.-N 89 – 90.

 45. Указ Президента України «Про Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України» №292/2003 від 04.04.2003 року // Офіційний вісник України. -2003.-N15.-ст.650.

 46. Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 червня 2005 року «Про заходи щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні» №1648/2005 від 24.11.2005 р.

 47. Розпорядження Президента України «Про заходи щодо економічної стабілізації та стимулювання виробництва» від 1 грудня 1998 року №574/98-рп //Урядовий кур’єр.-1998.-№236-237.-10 грудня.

 48. Положення «Про Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю» затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 1994 року №166 // Збірник Постанов Уряду України.-1994.-№7.-Ст.170.

 49. Положення «Про порядок провадження діяльності страховими посередниками» затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1996 року № 1523 // Збірник Постанов Уряду України.-1996.-№21.-Ст. 590.

 50. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 року №644 "Про затвердження Порядку реєстрації фінансових операцій суб'єктами первинного фінансового моніторингу"// Урядовий кур'єр.-2003.- 08.05.2003.-N 84.

 51. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження напрямів інвестування галузей економіки за рахунок коштів страхових резервів” від 17 серпня 2002 р. N 1211// Офіційний вісник України. -2002.-N 34 (06.09.2002).- ст. 1607.

 52. Постанова Кабінету Міністрів України «Про встановлення розміру плати за видачу ліцензії на проведення конкретного виду страхування» №286 від 13.04.2005 р. // Урядовий кур'єр.-2005.-04.-27.04.2005.- N 78.

 53. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження вимог до рейтингів фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів» від 15.10.2003 року // Офіційний вісник України.-2003.-N 42 (31.10.2003) .-ст. 2226

 54. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України згідно з міжнародними договорами України про уникнення подвійного оподаткування» від 06. 05.2001 року //Офіційний вісник України.-2001.-N 20 (01.06.2001) .-ст. 862

 55. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення розрахунку розміру страхового відшкодування утриманцям у зв'язку із смертю годувальника внаслідок дорожньо-транспортної пригоди» №1776 від 31.12.2004 р.// Офіційний вісник України. -2005.-N1.-(21.01.2005).-ст.13.

 56. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового положення про організацію діяльності аварійних комісарів» №8 від 05.01.1998 року // Офіційний вісник України. – 1998.-N1 .- ст. 18.

 57. Постанова Кабінету Міністрів України «Про обов'язкове страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду»№953 від 23.06.2003 року// Офіційний вісник України. -2003.-N26 (11.07.2003).-ст. 1280.

 58. Постанова Кабінету Міністрів України «Про підсумки соціально-економічного розвитку України за дев'ять місяців 2005 року та невідкладні завдання щодо поліпшення № 1105 від 22. 11.2005 року// Іінформаційно-правова система ЛІГА:ЕЛІТ.

 59. постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок провадження діяльності страховими посередниками» від 18 грудня 1996 року № 1523 // Зібрання постанов Уряду України. -1996.-N21.-ст.590.

 60. Постанова Кабінету Міністрів України «Про створення Комітету у справах нагляду за стра­ховою діяльністю» від 17 вересня 1993 р № 743 // Зібрання постанов Уряду України. -1994.-N1.-ст.22.

 61. Постанова Кабінету Міністрів України «Про створення Української державної страхової комерційної організації» №272 від 16.10.1991 року // Зібрання постанов Уряду України. – 1991.-N11.-ст.110.

 62. Постанова Кабінету Міністрів України № 709 «Про створення Національної акціонерної страхової компанії «Оранта» від 7 вересня 1993 року // Урядовий кур’єр.-1993.-№ 138.-14 вересня.

 63. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 лютого 1997 р. N 132 „Про затвердження Тимчасового положення про товариство взаємного страхування”// Офіційний вісник України.-1997.-№6.-Ст.65.

 64. Постанова Кабінету Міністрів України Про затвердження Порядку та вимог щодо здійснення перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента» від 04.02.2004 року // Офіційний вісник України.-2004.-N 5 (20.02.2004) .-ст. 242.

 65. Тимчасове Положення «Про товариство взаємного страхування» затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 1 лютого 1997 року №132// Офіційний вісник України.-1997.-№6.-Ст.65.

 66. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.08.2005 року №315-р "Про схвалення Концепції розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму на 2005 - 2010 роки"// Офіційний вісник України. -2005.-N32.- ст. 1951.

 67. Розпорядження Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг «Про затвердження Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування. - 2005.-N2 (28.01.2005).- ст.105.

 68. Розпорядження Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг «Про затвердження Методики визначення звичайної ціни страхового тарифу» № 3259 від 2004.12.30 // Офіційний вісник України. -2005.- N3 (04.02.2005).-ст.171.

 69. Розпорядження Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг «Про затвердження Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя» від 17.12.2004//Офіційний вісник України, 2005, N 2 (28.01.2005), ст. 105.

 70. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг «Про затвердження Ліцензійних умов провадження страхової діяльності» №40 від 28.08.2003 р. // Офіційний вісник України. -2003.-N 038 (03.10.2003).-ст. 2047.

 71. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг «Про тимчасове застосування чинних нормативно-правових актів інших центральних органів виконавчої влади» № РК-3/2003 від 02.07.2003 р. // Іінформаційно-правова система ЛІГА:ЕЛІТ.

 72. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами» №25 від 05.08.2003 р. //Офіційний вісник України.- 2003.- N 34.-ст. 1841.

 73. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03 грудня 2004 року №2885 "Про затвердження Вимог до рейтингів фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів" // Офіційний вісник України. – 2004.-N51 (06.01.2005).-ст. 3401.

 74. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України „Про затвердження Положення про особливості забезпечення правонаступництва за укладеними договорами страхування у разі реорганізації страховиків” від 4 червня 2004 року N 913 // Офіційний вісник України. -2004.-N25 (09.07.2004).-ст. 1676.

 75. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України „Про затвердження Методичних рекомендації щодо забезпечення правонаступництва за укладеними договорами страхування при реорганізації страховиків шляхом приєднання” від 9 вересня 2003 р. N 48 // Україна-Business.- 2003.-№ 41.

 76. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України  „Про порядок формування статутного фонду страховика цінними паперами” від 13 листопада 2003 року N124 // Офіційний вісник України. -2003.- N48 (12.12.2003).-ст. 2550.

 77. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 23.12. 2004 року №3178 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" // Офіційний вісник України. -2004.-N52.-ст. 3487.

 78. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України „Про затвердження Методики формування резервів із страхування життя” від 27 січня 2004 року N 24// Офіційний вісник України. – 2004.- N7 (05.03.2004).-ст. 409.

 79. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України „Про затвердження Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокері” від 28 травня 2004 року N 736 //Офіційний вісник України.-2004.-N26 (16.07.2004). - ст.1721.

 80. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Про затвердження скороченої назви Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України» №РК-10/2003 від 24.07.2003 року // Іінформаційно-правова система ЛІГА:ЕЛІТ.

 81. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг «Про затвердження Кваліфікаційних вимог до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками» №3519 від 2005.02.08 року //Офіційний вісник України. -2005.-N 8 (11.03.2005).-ст. 465.

 82. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Про затвердження Положення про застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України заходів впливу» №125 від 13.11.2003 року // Офіційний вісник України. -2003.-N 50.- ст. 2631.

 83. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Про Єдиний державний реєстр страховиків (перестраховиків) України»№155 від 05. 12.2003 року // Офіційний вісник України. -2003.- N52 .-ст. 2842.

 84. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Про затвердження Положення про Державний реєстр фінансових установ»№41 від 28. 08.2003 року // Офіційний вісник України. -2003.-N38.-ст. 2048.

 85. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України „Про затвердження Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокері” від 28 травня 2004 року N 736 //Офіційний вісник України.-2004.-N26 (16.07.2004). - ст.1721.

 86. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Про затвердження Типової програми перевірок страховиків та страхових посередників» №37 від 21. 08.2003 року// Юридичний вісник України.-2003.-11.-№ 48.

 87. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Про Єдиний державний реєстр страховиків (перестраховиків) України» №155 від 05. 12.2003 року // Офіційний вісник України. -2003.- N52 .-ст. 2842.

 88. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України „Про затвердження Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокері” від 28 травня 2004 року N 736 //Офіційний вісник України.-2004.-N26 (16.07.2004). - ст.1721.

 89. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України „Про затвердження Методики формування резервів із страхування життя” від 27 січня 2004 року N 24 // Офіційний вісник України. – 2004.- N7 (05.03.2004).-ст. 409.

 90. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Про затвердження Кваліфікаційних вимог до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками» №3519 від 08.02.2005 року // Офіційний вісник України. – 2005.- N8 .-ст. 465.

 91. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Про затвердження Типової програми перевірок страховиків та страхових посередників» №37 від 21. 08.2003 року// Юридичний вісник України.-2003.-11.-№ 48.

 92. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 05.08.2003 року №25 "Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами"// Офіційний вісник України. -2003.-N34.-ст. 1841.

 93. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 13.11.2003 року №120 "Про затвердження Порядку застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України штрафів за невиконання (неналежне виконання) вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"" //Офіційний вісник України. – 2003.- N49.-ст. 2572.

 94. Наказ Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю «Про санацію САТ «Поліс» від 7 травня 1996 року №49 // Архів Держфінпослуг.

 95. Наказ Міністерства Фінансів України від 3 квітня 2001 року №161 „Про затвердження заходів щодо сприяння розвитку кредитних спілок, кооперативних банків і товариств для взаємного страхування”//

 96. Положення «Про порядок здійснення страхової діяльності відокремленими підрозділами страховиків» затверджене наказом Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю від 12 березня 1994 року №13 // Бізнес.-1994.-№21.

 97. Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання (Положення про концентрацію) затверджене розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 лютого 2002 р. N 33-р //Офіційний вісник України.-2002.-N 13.-ст. 679.

 98. Тимчасове положення «Про Департамент фінансових установ та ринків» затверджене Наказом Міністерства Фінансів України від 17 квітня 2000 року № 79 // Архів Міністерства Фінансів України.

 99. Лист Вищого арбітражного суду України «Про деякі питання практики застосування окремих норм чинного законодавства у вирішенні спорів» від 24 листопада 1997 року № 01-8/452// Вісник вищого арбітражного суду України.-1998.-№1.-стр.136.

 100. Лист Міністерства Фінансів України «Щодо можливості існування на території України страховиків з 100-процентними іноземними інвестиціями» від 12 грудня 2001 року N 063-208/376 // Вісник законодавства України.- 2002.-№ 9.

ІІ. Спеціальна література 1. Agent and brokers licensing model act. Model Laws, Regulations and Guidelines//(NAIC) National Association of Insurance Commissioners, 1990.- 216 р.

 2. Агеев Ш.Р., Васильев Н.М., Катырин С.Н. Страхование: теория, практика, зарубежный опыт. -М.: Экспертное бюро М, 1998.- 374 с.

 3. Александрова Т.Г., Мещерякова О.В. Коммерческое страхование. - М.,1996.-254 с.

 4. Ассоциация Британских Страховщиков // Финансовые услуги.-1997.- №1.- С.46-47.

 5. Афанасьева Л.А. Ядерное страхование в капиталистических странах (сравнительно-правовое исследование).-М.:Наука, 1989.- с.48-49.

 6. Базилевич В.Д. Страховий ринок України.-К.:Знання,1998.-371 с.

 7. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємства: Підручник.-К.: Либідь, 1998.- 312 с.

 8. Белых В.С., Кривошеев И.В. Страховое право. – М.: НОРМА, 2002.-224с.

 9. Беляневич О.А. Господарський договір та способи його укладання: Дис... канд. юр. наук: 12.00.04.- Київ,1999.- 180 с.

 10. Бигам Тим. Страховые посредники.-К.: Украинская финансовая банковская школа, центр обучения страховому делу, 1999.- 29 с.

 11. Бичикашвили П. Надзор за деятельностью страховщиков необходим // Страховое ревю. -1994.-№6. - С.3-4.

 12. Біленчук Д.П., Біленчук П.Д., Залетов О.М., Клименко Н.І. Страхове право України.-К.:Атіка, 1999.-368 с.

 13. Брагинский М.И. Договор страхования.- М.: «Статут», 2000,-174 с.

 14. Бугаев Ю.С.Страховой рынок России//Финансы.-1993.-№6.-С.50-54.

 15. Вінник О.М. Господарське право:Курс лекцій.-К:Атака,2004.- с.37.

 16. Воблый К.Г.Основы экономии страхования.- М.:Анкил,1993.- 228 с.

 17. Галагуза Н.Ф. Благутин Д.Ю. Французский страховой рынок в 90-х годах (краткий обзор) // Финансы. -1995.-№6. - С.37-40.

 18. Глушко Г.М. Ключевой вопрос в страховании //Страховое ревю.-1997.-№8.- С.35.

 19. Горбач Л.М.Страхова справа:Навч.посібник.-К.:Кондор,2003.-252 с.

 20. Граве В.К., Лунц Л.А. Страхование. - М.:Госюриздат, 1960.-176 с.

 21. Грицаєнко Л. Підприємництво в Україні: проблеми державного регулювання // Предпринимательство, хозяйство и право.-1999.-№7.- С.53-55.

 22. Гришаев С.П. Страхование в нормативних актах Российской Федерации и зарубежных стран.- М.:Юкис,1993.- 126 с.

 23. Дарков В. Ассоциация страховых посредников: хронология года становления// Финансовые услуги.-1998.-№9-10.-С.4-5.

 24. Деятельность городских взаимных от огня обществ в 1892 году// Страховое обозрение.- 1894.-№4.-с.221-224.

 25. Ермилов В. История и перспектива страхования от несчастных случаев (медицинский аспект) //Финансовые услуги. -1998.-№5-6. -с.66-69.

 26. Ефимов С.Л. Энциклопедический словарь. Экономика и страхование.-М.:Церих-ПЭЛ, 1996.- 528 с.

 27. Загальні умови страхування як необхідний елемент правового регулювання страхових відносин// Право України. -1995.-№12. -С.40-45.

 28. Залетів А.Н. Страхование в Украине. Под ред.Слісаренко О.А.-К.: Международная агенція «BeeZone», 2002.- 452 с.

 29. Залетів О.М. Страхування. Навчальний посібник/ Під ред.О.О.Слюсаренко- К.: Международная агенція «BeeZone», 2003.-320 с.

 30. Залетов О.М., Слюсаренко О.О Основи страхового права України. Навчальний посібник з комп’ютерним довідником „Дінай:Страхування”. Під ред..Б.М.Данилишина.- К.:Міжнародна агенція «BeeZone», 2003.-384 с.

 31. Заруба О. Основи страхування.- К.:Українсько-фінансовий інститут менеджменту і бізнесу,1995.- 313 с.

 32. Заруба О. Основи страхування.- К.:Українсько-фінансовий інститут менеджменту і бізнесу,1995.-180 с.

 33. Идельсон В.Р. Страховое право. (лекции читанные в С.-Петербургском Политехническом Институте на Экономическом Отделении, Страховом подотделе в 1907г.). - М.: Анкил, 1993- 94 с.

 34. Иоффе О.С. Советское гражданское право (курс лекций): Отдельные виды обязательств. Л.:ЛГУ,1961.- С.428.

 35. Інформація про стані і розвиток страхового ринку України за 1 квартал 2005 року // http:// www.uainsur.com/files/forall/ analitika/ 1kv_2005. pdf.

 36. Клапків М.С., Клапків Ю.М. Витоки національного страхового ринку України: Монографія.-Тернопіль: Карт-бланш, 2003-275 с.

 37. Короткий словник страхових термінів / Укладачі: Т.А.Ротова, Л.О.Заволока, Т.Є.Терещенко -К.,1997.- 63 с.

 38. Лахно О. В условиях рынка (проблемы инвестиционной политики страховой компании) //Страховой аудит. - 1998.-№ 1.-С.13-15.

 39. Лихолет Т., Жук Н. Каким быть ядерному страховому пулу Украины// Україна-бізнес. – 1996. - №36. – с.4.

 40. Личко Ів. Що таке кооперативне страхування та як ним користуватися.-К.:Книгоспілка, 1928.-97с.

 41. Ллойдс// Бизнес и страхование.-1997.-№10.- С. 42-44. Ллойдс пролдолжает уверенно занимать позицию флагмана// Финансовые услуги. -1997.-№4-5. -С. 67-68.

 42. Малеин Н.С. Охраняемый законом интерес // Советское государство и право.-1980.-№1.-с.27-34.

 43. Манэс А. Основы страхового дела (Пер.с нем. М.П.Побединского) / под ред. М.И. Ушакова.-С.Пб.:Изд-е М.В.Кечеджи-Шаповалава, 1909.- 173 с.

 44. Махно В. Большие достижения начинаются с первого шага. И его нужно сделать //Финансовые услуги. -1997. -№1. -С.10-12.

 45. Мен Е.М. Имущественное страхование по советскому законодательству.- М.,1924.- 73 с.

 46. Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1978.- 917 с.

 47. Ойгензихт В.А. проблема риска в гражданском праве.-Душанбе:Изд-во ИРФОН,1972.- 224 с.

 48. Орланюк-Малицкая Л.А. Платежеспособность страховой организации. - М.:Анкил, 1994.- 151 с.

 49. Пацурія Н.Б. Страхове право України: Навч.посібник / Н.Б.Пацурія.- К.: Юрінком Інтер, 2006.-176 с.

 50. Пацурія Н.Б. Поняття страхової діяльності (справи) (господарсько-правовий аспект) // Вісник Вищого арбітражного суду України.-2000.-№1.-с.158-164.

 51. Пацурія Н.Б. Правила страхування як основна правова форма закріплення умов добровільного страхування // Предпринимательство, хазяйство и право.-1998.-№7.-с.14-17.

 52. Пацурія Н.Б. Правовий режим майна страховиків // Предпринимательство, хозяйство и право.-2000.- №4.с.27-29.

 53. Пацурія Н.Б. Правові підстави державного регулювання і державного нагляду за страховою діяльністю в Україні // Предпринимательство, хазяйство и право.- 2000.- №9.- с.27-30.

 54. Пацурія Н.Б. Система законодавства України про страхову діяльність // Предпринимательство, хозяйство и право.- 2000.- № 3.-с.20-23.

 55. Пацурія Н.Б. Суб’єкти страхової діяльності: нормативне регулювання, місце і функції на страховому ринку України // Вісник Вищого арбітражного суду України.-1999.-№1.-с.148-156.

 56. Пылов. К. Понятие страхового случая //Советская юстиция.-1981.-№2. -С.10-12.

 57. Райхер В.К. Общественно -исторические типы страхования.- М.: Изд-во АН СССР, 1947.- 282 с.

 58. Рыбников С.А. Очерки из истории страхования в России // Вестник государственного страхования.-1927.- №19/20.- С.111-114.

 59. Сахар И. Авиационному страхованию необходима профессиональная основа // Финансовые услуги.-1997.-№2.- С.33-35.

 60. Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и страховому праву. М.: «Статут», 1999.-с.339.

 61. Серебровский В.И. Понятие договора страхования в советском праве // Право и жизнь.Кн.2-3.М., 1926.

 62. Серебровский В.И. Страхование.- М.:Финиздат, 1927.- 173 с.

 63. Серебровский В.И. Страховой риск// Сборник статей кафедры «Проблемы современного права» и правового факультета Харьковского института народного хозяйства, посвященный памяти академика В.М. Гордона.-1927.- с.193 - 199.

 64. Смирнова Н. К вопросу о государственном регулировании страхования в системе внешнеэкономической деятельности //Бизнес и страхование-1998.- №3.- С.6-8.

 65. Советский энциклопедический словарь / Научно-редакционный совет: А.М.Прохоров (пред). -М.: «Советская энциклопедия», 1981.-1600 с.

 66. Страхове право:Навч.посіб./За ред.Ю.О.Заіки.-К.:Істина,2004.-192 с.

 67. Страховое дело/ под ред. Рейтмана Л.И.- М.:Банковский и биржевой научно-консультационный центр, 1992.- 467 с.

 68. Страховой портфель / Отв.ред. Рубин Ю.Б., Солдаткин В.И. -М.: «СОМИНТЕК», 1994.-628 с.

 69. Страхове посередництво: теорія та практика. Навч. посібник за ред. Залєтова О.М. Київ, 2004.

 70. Страхування в сфері фінансово-кредитних відносин: Матер. наук.-практ. семінару, Київ, 24-28 січ. 2005 р.-К., 2005.

 71. Страхування:Підручник/під ред.Осадець С.С.-К.:КНЕУ,2002.-599 с.

 72. Турбина Е.К. Общества взаимного страхования.-М.:Анкил,1994.-54с.

 73. Удо Кноке. Надзор за деятельностью перестраховочных компаний в условиях становления страхового рынка//Финансы. -1994.-№10. - С.36-40.

 74. Ульянищев В.Г. Страховое право.-М.:УДН, 1986.- 76 с.

 75. Федоров Д. Правове регулювання підприємницької страхової діяльності// Предпринимательство, хозяйство и право. -1997.-№5.- с.26-29.

 76. Фогельсон Ю.Б. Комментарий к страховому законодательству. -М.:Юристъ, 1999.- 284 с.

 77. Франсис Х.В. Риски, связанные с воздействием атомной энергии // Финансовые услуги.- 1998. - №5-6.- с.50-53.

 78. Харитонов Є. О., Саніахметова Н. А. Гражданское право: учеб.пособие.-К., 2001. — С. 630.

 79. Цивільне право України. Загальна частина: Посіб. / За ред. І. А. Бірюкова, Ю. О. Заіки. - К., 2003. - С. 371.

 80. Цивільне право України: Підручник / За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. — Кн. 2. - К., 2001. - С. 398.

 81. Шахов В.В. Введение в страхование. Экономический аспект.-М.: Финансы и статистика, 1992. -192 с.

 82. Шахов В.В. Страхование - М.- ЮНИТИ,1997.- 311 с.

 83. Шелехов К. Основные положения методологии работы страховой компании на фондовом рынке// Финансовые услуги. - 1998. -№5-6. - С.17-21.

 84. Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права.-Т.1: Торговые деятели. СПб.: Изд. Бр. Башмачниковых,1908 - 624 с.

 85. Шиминова М.Я.Основы страхового права России.-М.,1993.- 178 с.

 86. Щербина В.С. Господарське право: Підручник. -К.: Юрінком Інтер,2005.- 592 с.

 87. Яковенко И. Перспектива ясная, нужна базовая поддержка // Финансовые услуги.-1997- №1.- С.4-6.

 88. Янишен В.П. Понятие и признаки страховых правоотношений в Украине: Дис... канд. юр. наук: 12.00.03.- Харьков,1997.- 195с.

ІІІ. Нормативні акти Європейського Союзу 1. Договір про заснування європейської спільноти від 21 березня 1957 року // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності .-2003.- № 4.

 2. Договір про створення Європейського економічного співтовариства від 25 березня 1957 року // Інформаційно - правова система ЛІГА:ЕЛІТ.

 3. Директива 1999/44/ЄС Європейського парламенту та Ради від 25 травня 1999 року про визначені аспекти продажу товарів споживання та взаємодіючі гарантії // Official Journal L 171, 07.07.1999, с.12.

 4. Директива 2000/12/ЄС Європейського Парламенту та Ради "Щодо започаткування діяльності кредитних установ та її ведення" від 20 березня 2000 року // Official Journal L 126, 26.5.2000.

 5. Директива 2000/31/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 8 червня 2000 року про деякі правові аспекти інформаційних послуг, зокрема, електронної комерції, на внутрішньому ринку ("Директива про електронну комерцію") // Official Journal L 178, 17.07.2000, с.0001-0016.

 6. Директива 2002/22/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 7 березня 2002 року «Про універсальні послуги та права користувачів стосовно електронних мереж зв’язку і послуг» (Директива про універсальні послуги) // Official Journal L 108/51, 24.4.2002.

 7. Директива 2002/87/Єс Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2002 року про додатковий нагляд за кредитними установами, страховими підприємствами та інвестиційними фірмами у фінансовому конгломераті та внесення поправок до Директив Ради 73/239/ЄЕС, 79/267/ЄЕС, 92/49/ЄЕС, 92/96/ЄЕС, 93/6/ЄЕС та 93/22/ЄЕС, Директив Європейського Парламенту та Ради 98/78/ЄЕС та 2000/12/ЄС // Official Journal L 35, 11.2.2003, p.1.

 8. Директива 2005/14/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 11 травня 2005 року, що вносить зміни в Директиви Ради 72/166/ЄЕС, 84/5/ЄЕС, 88/357/ЄЕС та 90/232/ЄЕС та Директиву 2000/26/ЄС Європейського Парламенту та Ради про страхування цивільної відповідальності при використанні механічних транспортних засобів //

  Official Journal L

  017, 22/01/1999.- С.0006. 9. Директива 2005/68/EC Європейського парламенту та Ради від от 16 листопада 2005 року про перестрахування //

  Official Journal L 323, 12.09.2005 P. 0001 – 0050.

 10. Директива 64/225/ЄЕС Ради Європейського Економічного Співтовариства щодо скасування обмежень на свободу здійснення підприємницької діяльності і свободу надання послуг у сфері перестрахування і ретроцесії // Official Jounral.- P. 056 04.04.64.- р. 0878 – 0880.

 11. Директива 94/47/ЄС Європейського парламенту та Ради від 26 жовтня 1994 року про захист покупців у певних сферах укладення контрактів, що стосуються купівлі права на використання нерухомості на тимчасовій основі // Official Journal L 280, 29.10.1994, с.83.

 12. Директива 95/46/ЄС Європейського парламенту та Ради від 24 жовтня 1995 року про захист осіб в сфері переробки особистої інформації та вільного переміщення такої інформації // Official Journal L 281, 23.11.1995, с.31.

 13. Директива 97/66/ЄС Європейського парламенту та Ради від 15 грудня 1997 року стосовно переробки особистої інформації та захисту таємниці у сфері телекомунікацій // Official Journal L 24, 30.01.1998, с.1.

 14. Директива 97/7/ЄС Європейського парламенту та Ради від 20 травня 1997 року про захист прав споживачів в дистанційних контрактах // Official Journal L 144, 04/06/1997 с.0019-0027.

 15. Директива 98/27/ЄС Європейського парламенту та Ради від 19 травня 1998 року про судову заборону захищати інтереси споживачів // Official Journal L 166, 11.06.1998, с.51.

 16. Директива 98/43/ЄС Європейського парламенту та Ради від 6 липня 1998 року про зближення законів, постанов та адміністративних положень держав-членів стосовно рекламування та спонсорування виробництва тютюнової продукції // Official Journal L 213, 30.07.1998, с.9.

 17. Директива 98/6/ЄС Європейського парламенту і Ради від 16 лютого 1998 року про виробництво, орієнтоване на споживача, при вказівці на ціни на продукти, що пропонуються споживачам // Official Journal L 80, 18.03.1998, с.27.

 18. Директива 98/78/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 жовтня 1998 року щодо додаткового нагляду за страховими компаніями в страховій груп // Official Journal L 330, 05.12.1998, р. 0001 – 0012.

 19. Директива Європейського Парламенту і Ради 94/19/ЄС від 30 травня 1994 року щодо схем гарантування депозитів// Офіційний вісник L 135 , 31/05/1994, р. 0005 – 0014.

 20. Директива Європейського Парламенту та Ради 2002/83/ЄС від 5 листопада 2002 року щодо страхування життя // Official Journal L 345, 19.12.2002, с.1.

 21. Директива Європейського парламенту та Ради стосовно дистанційного маркетингу споживацьких фінансових послуг та Директива Ради 92/28/ЄЕС від 31 травня 1992 року про рекламування медичної продукції // Official Journal L 113, 30.04.1992, с.13.

 22. Директива Ради 2002/92/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 9 грудня 2002 року про страхове посередництво // Official Journal L 35, 11.2.2003, p. 1.

 23. Директива Ради 64/225/ЄЕС від 25 лютого 1964 року щодо скасування обмежень на свободу здійснення підприємницької діяльності і свободу надання послуг у сфері перестрахування і ретроцесії // Official Journal L 056, 04.04.1964 p. 0878 – 0880.

 24. Директива Ради 73/239/ЄЕС, 79/267/ЄЕС, 92/49/ЄЕС, 92/96/ЄЕС, 93/6/ЄЕС та 93/22/ЄЕС, Директив Європейського Парламенту та Ради 98/78/ЄЕС та 2000/12/ЄС // Official Journal L 35, 11.2.2003.

 25. Директива Ради 73/240/ЄЕС "Щодо скасування обмежень свободи підприємництва в сфері прямого страхування, іншого, ніж страхування життя" від 24 липня 1973 року //Official Journal L 228, 16.08.1973, p. 0020-0022.

 26. Директива Ради 77/388/ЄЕС від 17 травня 1977 року про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно податку з обігу – Спільна система податку на додану вартість: універсальна основа оцінки // Official Journal L 145, 13.06.1977, с.1.

 27. Директива Ради 77/92/ЄЕС від 13 грудня 1976 року щодо заходів зі спрощення ефективного здійснення свободи підприємництва та свободи надання послуг стосовно діяльності страхових агентів та брокерів // Official Journal L 026, 31.01.1977, р. 0014 – 0019.

 28. Директива Ради 84/450/ЄЕС від 10 вересня 1984 року про порівняльну рекламу та рекламу, що вводить в оману // Official Journal L 250, 19.09.1984, с. 17.

 29. Директива Ради 85/374/ЄЕС від 25 липня 1985 року про зближення законів, постанов та адміністративних положень стосовно несення відповідальності за дефективні продукти // Official Journal L 210, 07.08.1985, с.29.

 30. Директива Ради 87/102/ЄЕС від 22 грудня 1986 року про зближення законів, постанов та адміністративних положень держав-членів в сфері операцій із споживацьким кредитом // Official Journal L 42, 12.02.1987, с.48.

 31. Директива Ради 90/314/ЄЕС від 13 червня 1990 року про груповий туризм // Official Journal L 158, 23.06.1990, с.59.

 32. Директива Ради 90/619/ЄЕС "Щодо узгодження законів, постанов та адміністративних положень, які стосуються прямого страхування життя// Official Journal L 330, 29.11.1990, с.50.

 33. Директива Ради 91/674/ЄЕС від 19 грудня 1991 року Про річну звітність і консолідовану звітність страхових підприємств // Official Journal L 374.-31.12.1991.- р.7.

 34. Директива Ради 92/49/ЄЕС від 18 червня 1992 року з координації законів, підзаконних та адміністративних положень щодо придбання цінних паперів та переслідування бізнесу прямого страхування, іншого ніж страхування життя (третя Директива по страхуванню, іншому ніж життя) // Official Journal L 228, 11/08/1992 P. 0001 – 0023.

 35. Директива Ради 92/59/ЄЕС від 29 червня 1992 року про загальну безпеку продукції // Official Journal L 228, 11.08.1992, с. 24.

 36. Директива Ради 92/96/ЄЕС від 10 листопада 1992 року з координації законів, підзаконних та адміністративних положень щодо придбання цінних паперів та переслідування бізнесу прямого страхування життя (третя Директива по страхуванню життя) // Official Journal L 360, 9.12.1992, c. 1.

 37. Директива Ради 93/13/ЄЕС від 5 квітня 1993 року про нечесні строки в контрактах споживачів// Official Journal L 95, 21.04.1993, с. 29.

 38. Директива Ради 93/22/ЄЕС від 10 травня 1993 року про інвестиційні послуги в сфері цінних паперів // Official Journal L 141, 11.06.1993, с.27.

 39. Директива Ради 93/22/ЄЕС від 10 травня 1993 року про надання послуг у сфері охорони // Official Journal L 141.-11.6.1993.-р.27.

 40. Директиви 98/78/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 жовтня 1998 року щодо додаткового нагляду за страховими компаніями в страховій груп // Official Journal L 330, 05.12.1998, р.0001–0012.

 41. Перша директива 68/151/ЄЕСРади Європейських Співтовариств "Про координацію гарантій (застережних заходів), які вимагаються країнами-членами від компаній в рамках контексту другого абзацу Статті 58 Договору для захисту інтересів членів та інших з перспективою зробити такі гарантії однаковими в усьому Співтоваристві" від 9 березня 1968 року // Official Journal L 65.-14.3.1968.-р.8.

 42. Перша директива 72/239/ЕЕС стосовно діяльності страхових компаній, які займаються видами страхування, іншими ніж страхування життя // Official Journal L 228, 16.8.1973, c. 3.

 43. Перша Директива Ради 72/166/ЄЕС від 24 квітня 1972 року щодо узгодження законів та підзаконних актів держав-членів, які стосуються страхування цивільної відповідальності в зв’язку з використанням транспортних засобів, а також виконання зобов’язання страхувати таку відповідальність// Official Journal L 103.-02.05.1972.-с.1.

 44. Перша Директива Ради 73/239/ЄЕС від 24 липня 1973 року з координації законів, підзаконних та адміністративних положень щодо придбання цінних паперів та переслідування бізнесу прямого страхування іншого ніж страхування життя// Official Journal L 228, 16.8.1973, c. 3.

 45. Перша Директива Ради 77/780/ЄЕС від 12 грудня 1977 року щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень стосовно започаткування та ведення діяльності кредитних установ // Official Journal L 322.-17.12.1977.-р.3.

 46. Перша Директива Ради 79/267/ЄЕС від 5 березня 1979 року з координації законів, підзаконних та адміністративних положень щодо придбання цінних паперів та переслідування бізнесу прямого страхування життя // Official Journal L 63, 13.3.1979, c. 1.

 47. Друга Директива Ради 88/357/ЄЕС «Щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень стосовно прямого страхування, іншого, ніж страхування життя» // Official Journal L 172, 4. 7. 1988, p. 1.

 48. Друга Директива Ради 84/5/ЄЕС від 30 грудня 1983 року щодо зближення законів держав-членів стосовно страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів // Official Journal, L 008 11/01/1984, p.0017 – 0020.

 49. Третя Директива Ради 90/232/ЄЕС від 14 травня 1990 року щодо узгодження законів та підзаконних актів держав-членів, які стосуються страхування цивільної відповідальності в зв’язку з використанням транспортних засобів // Official Journal L 129.- 19.05.1990.- с.33.

 50. Четверта Директива Європейського Парламенту та Ради 2002/26/ЄС від 16 травня 2000 року щодо узгодження законів та підзаконних актів держав-членів, які стосуються страхування цивільної відповідальності в зв’язку з використанням транспортних засобів, яка вносить зміни до Директиви Ради 73/239/ЄЕС та 88/357/ЄЕС // Official Journal L 181/65.- 20.7.2000.

 51. Четверта Директива Ради від 25 липня 1978 року, що базується на статті 54 (3) (g) Договору, про річну звітність окремих видів компаній (78/660/ЄЕС)// Official Journal L 222, 14. 8. 1978, с. 11.

 52. Регламент Європейського Парламенту та Ради № 785/2004 від 21 квітня 2004 року щодо страхових вимог до авіаперевізників та авіа операторів // Official Journal L 138.- 30.04.2004.-с.1.

 53. Рекомендація Комісії від 18 грудня 1991 щодо страхових посередників // Official Journal L 019, 28.01.1992, p. 0032 – 0033.

 54. Рекомендація Комісії від 4 квітня 2001 року „Про принципи діяльності позасудових органів, залучених до компромісного розв’язання суперечок за участю споживачів” // Official Journal L 109/57 19.04.2001.Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат