співробітництво з НАТО як засіб зміцнення національного наукового-технічного та освітнього потенціалу України

^

співробітництво з НАТО як засіб зміцнення національного наукового-технічного та освітнього потенціалу України


Жадан І.І., УЕ-81, НТУУ «КПІ»
Що заважає активній інтеграції України в міжнародне науково-технічне співтовариство? Чому в країні немає організованого ринку технологій, а питання, які стосуються їхнього трансферту, все ще знаходяться в зародковому стані? Дуже гостро стоїть і проблема наявності свіжої інформації про науково-технічні досягнення.
Сприйняття НАТО в контексті співпраці з військових та безпекових аспектів не відповідає сучасним реаліям і несе в собі відбиток застарілих стереотипів. Наукова програма НАТО сьогодні спрямовує свої головні зусилля на надання прямої підтримки співробітництву між ученими країн Ради євроатлантичного партнерства і країн НАТО для обміну науковими знаннями та співробітництва в розвитку науки. Співпраця у галузі науки і технології ставить своїм завданням ініціювання наукового партнерства та встановлення тривалих особистісних відносин між НАТО та країнами РЄАП. Наукова програма Альянсу поділяється на чотири підпрограми:
1) “Наукові стипендії”;
2) “Гранти для спільних науково-технічних проектів”;
3) “Підтримка дослідницької інфраструктури”;
4) “Наука заради миру”.
Загальний напрям цієї діяльності та керівництво Науковою програмою забезпечується Науковим комітетом НАТО. Коло питань, яке охоплює програма – математика, фізика, астрономія, хімія, матеріалознавство, техніка, біологія, науки про харчування, медицина, науки про атмосферу, довкілля, тощо.
Активне гуманітарне та наукове євроатлантичне співробітництво не залежить від членства в НАТО. Зараз дуже широке і активне науково-технічне співробітництво з Альянсом проводять Албанія, Вірменія, Австрія, Азербайджан, Білорусь, Хорватія, Фінляндія, Грузія, Ірландія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Російська Федерація, ін. Україна співпрацює з Альянсом у рамках Інтенсифікованого діалогу щодо членства в НАТО. Важливу роль у реалізації широкого кола завдань Плану дій Україна – НАТО покладено на Міністерство освіти і науки України. Проводяться такі заходи, як підготовка цивільних фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції; вдосконалення законодавства у сфері інтелектуальної власності відповідно до норм міжнародного права;  фінансування науково-технічних проектів з переробки відходів, очищення води тощо. За підтримки НАТО збудовано волоконно-оптичні науково-освітні мережі в Київському політехнічному інституті, Національному авіаційному університеті, Харківському політехнічному інституті, Національній академії державного управління, Київському національному економічному університеті, Одеському національному університеті ім. Мечникова та багатьох інших ВНЗ з їх приєднання до науково-освітніх мереж Європи. Останнім часом профінансовано багато проектів у галузі матеріалознавства, хімії, фізики, техніки, біології, медицини, електроніки, екології тощо в таких наукових закладах, як Інститут проблем матеріалознавства ім. Францевича, Інститут фізичної хімії ім. Писаржевського,  Харківський фізико-технічний інститут, Запорізький державний університет, Тернопільська академія народного господарства та багато інших.
У програмі за роки співпраці взяли участь більш як 400 українських учених. Один з найпотужніших проектів, що реалізується в Україні за допомогою НАТО – проект зі створення найбільшої в державі комп’ютерної науково-освітньої мережі. Науково-технічне співробітництво України з НАТО відбувається з урахуванням регіональності за наступними напрямками: біотехнологія, нові речовини та матеріали, нові технології в енергетиці та промисловості, дослідження зі збереження навколишнього середовища. Для координації науково-технічного співробітництва Україна – НАТО у рамках Наукової програми та Програми з викликів сучасного суспільства створено Спільну робочу групу Україна – НАТО.
Отже, національним інтересам України і молодого покоління українців, як громадян своєї країни, відповідає взаємодія з країнами-членами НАТО в сфері науково-технічного співробітництва. Адже це – і фінансування дослідницьких проектів, і надання коштів для організації інститутів поглиблених досліджень, візити експертів, проведення семінарів для інтенсивного обговорення найпередовіших ідей. Для студентів та викладачів – це доступ до можливостей, які Північноатлантичний альянс надає молодим науковцям, освітянам та представникам інших професій.
Значить, вагомим внеском в вирішення вище визначених проблем повинно стати:
- розширення контактів у сфері освіти й науки з науково-дослідними центрами, організаціями, асоціаціями країн-членів НАТО.
- участь студентів, науковців і викладачів у міжнародних конкурсах, грантових програмах, стажування та навчання у провідних європейських навчальних закладах.
- розширення мережі міжнародних контактів у руслі євроатлантичної та європейської інтеграції, участь у міжнародних конгресах, семінарах з питань  освіти, науки та міжнародної співпраці.
- ширше залучення іноземних громадян для навчання на факультетах.
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат