Тема 20: Підряд на проектні та пошукові роботи - Практикум з цивільного права (частина 2)

Тема 20: Підряд на проектні та пошукові роботи


 1. Поняття та загальна характеристика договору підряду на проектні та пошукові роботи.

 2. Сторони договору на підряду проектні та пошукові роботи.

 3. Порядок укладення та форма договору підряду на проектні та пошукові роботи. Вихідні дані для проведення проектних та пошукових робіт.

 4. Зміст договору підряду на проектні та пошукові роботи.

 5. Виконання умов договору та відповідальність сторін за невиконання чи неналежне виконання умов договору підряду на проектні та пошукові роботи
Нормативно-правові акти:

 1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР. 2003. № 40-44. ст.356.

 2. Порядок формування і виконання замовлення на проведення наукових досліджень і розробок, проектних та конструкторських робіт за рахунок коштів державного бюджету // Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1084.

 3. Ліцензійні умови провадження будівельної діяльності (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж) // Затв. наказом Держпідприємництва, Держбуду від 13.09.2001, N 112/182.
Література:

 1. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України // за ред. проф. Коссака В.М., Київ, 2004.

 2. Цивільний кодекс України. Коментар // за ред. Шевченко Я.М.

 3. Цивільне право України. Академічний курс. Ч.2 // за ред. Шевченко Я.М.

 4. Гражданское право. // под ред. Толстого Ю.К., Ч.2., М., Проспект, 1997.

 5. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. К. Юрінком Інтер. 1999.

 6. Цивільне право України. Кн. 2 // За ред. О.В.Дзери, Н.С. Кузнєцової, К. Юрінком Інтер, 2004.

 7. Вінник О. Інвестиційне право. К. 2000.
Завдання 1.
Порівняйте обов’язки сторін за договором підряду на виконання проектні та пошукові роботи і за договором будівельного підряду.
Завдання 2.
Проаналізуйте поняття:
Завдання 3.
Проаналізуйте особливості суб’єктного складу за договором підряду на виконання проектні та пошукові роботи.

Тема 21: Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт


 1. Поняття та загальна характеристика договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт.

 2. Сторони договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт.

 3. Порядок укладення та форма договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт.

 4. Зміст договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт.

 5. Виконання умов договору та відповідальність сторін за невиконання чи неналежне виконання умов договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт.
Нормативно-правові акти:

 1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР. 2003. № 40-44. ст.356.

 2. Порядок формування і виконання замовлення на проведення наукових досліджень і розробок, проектних та конструкторських робіт за рахунок коштів державного бюджету // Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1084.
Література:

 1. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України // за ред. проф. Коссака В.М., Київ, 2004.

 2. Цивільний кодекс України. Коментар // за ред. Шевченко Я.М.

 3. Цивільне право України. Академічний курс. Ч.2 // за ред. Шевченко Я.М.

 4. Гражданское право. // под ред. Толстого Ю.К., Ч.2., М., Проспект, 1997.

 5. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. К. Юрінком Інтер. 1999.

 6. Цивільне право України. Кн. 2 // За ред. О.В.Дзери, Н.С. Кузнєцової, К. Юрінком Інтер, 2004.

 7. Вінник О. Інвестиційне право. К. 2000.
Завдання 1.
Визначте, що є результатом робіт, виконаних за договором на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт.
Дайте визначення понять:
Завдання 2.
Визначте, якими нормативно-правовими актами у сфері інтелектуальної власності та в яких межах регулюються відносини щодо виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт.
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат