V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ - Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011

V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ


 1. Земельне право як галузь права.

 2. Поняття “земля”.

 3. Об’єкти земельного права.

 4. Предмет земельного права

 5. Методи земельного права.

 6. Система земельного права як галузі права.

 7. Закони як джерела земельного права України.

 8. Підзаконні акти як джерела земельного права.

 9. Роль судової практики у регулюванні земельних відносин

 10. Характеристика розвитку земельно-правового регулювання.

 11. Загальна характеристика сучасної земельної реформи в Україні.

 12. Поняття та особливості змісту права власності на землю.

 13. Право власності на землю Українського народу.

 14. Право приватної, державної, комунальної власності на землю.

 15. Особливості підстав виникнення, зміни та припинення права власності на землю.

 16. Загальна характеристика безоплатного набуття права власності на земельні ділянки державної та комунальної власності (приватизація землі).

 17. Приватизація громадянами України земельних ділянок у власність із земель запасу (“повна процедура”).

 18. Приватизація земельних ділянок, наданих раніше у користування громадянам (“спрощена процедура”).

 19. Приватизація земельних ділянок юридичними особами.

 20. Приватизація земельних ділянок для ведення фермерського господарства.

 21. Набуття права власності на земельні ділянки за цивільно-правовими угодами.

 22. Особливості набуття за цивільно-правовими угодами права власності на земельні ділянки державної та комунальної власності.

 23. Особливості викупу земельних ділянок приватної власності для суспільних потреб.

 24. Набуття права власності на земельні ділянки в процесі паювання.

 25. Поняття та види права землекористування.

 26. Підстави виникнення та припинення права землекористування.

 27. Зміст права землекористування.

 28. Поняття, види та загальна характеристика обмежень та обтяжень прав на землю.

 29. Правові засади оренди землі.

 30. Земельний сервітут, емфітевзис та суперфіцій.

 31. Правова природа права на земельну частку (пай).

 32. Виникнення та реалізація права на земельну частку (пай).

 33. Порядок паювання земель колективної власності.

 34. Порядок паювання земель державних та комунальних сільськогосподарських підприємств, установ і організацій.

 35. Організаційно-правове забезпечення управління в галузі використання, відтворення та охорони земель

 36. Функціонально-правове забезпечення управління в галузі використання, відтворення та охорони земель.

 37. Планування використання земель.

 38. Правове регулювання межування адміністративно-територіальних утворень.

 39. Правові засади розподілу та перерозподілу земель.

 40. Правові основи здійснення моніторингу земель.

 41. Правові основи здійснення контролю за використанням, відтворенням та охороною земель.

 42. Правове регулювання землеустрою.

 43. Правові засади ведення державного земельного кадастру.

 44. Юридичний захист прав на землю.

 45. Юридична природа земельного податку.

 46. Юридична природа орендної плати за земельні ділянки.

 47. Загальні засади обчислення розміру земельного податку за різні категорії земель. Пільги зі сплати земельного податку.

 48. Поняття, зміст та правове регулювання охорони земель.

 49. Захист сільськогосподарських та лісогосподарських угідь від необґрунтованого їх вилучення для інших потреб.

 50. Правове регулювання захисту земель від несприятливих природних і техногенних процесів.

 51. Консервація деградованих і малопродуктивних сільськогосподарських угідь.

 52. Стандартизація і нормування в галузі охорони земель та відтворення родючості ґрунтів.

 53. Фінансове забезпечення заходів з охорони земель.

 54. Особливості адміністративної, кримінальної, цивільної відповідальності за земельні правопорушення.

 55. Відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

 56. Правові засади поділу земель на категорії. Цільове призначення та функціональне використання земель.

 57. Правовий режим землі як основного національного багатства України.

 58. Поняття та склад земель сільськогосподарського призначення.

 59. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення.

 60. Поняття та зміст права сільськогосподарського землекористування.

 61. Поняття та склад земель населених пунктів.

 62. Співвідношення земель населених пунктів із землями житлової та громадської забудови.

 63. Правовий режим земель населених пунктів.

 64. Порядок та особливості використання земель, наданих для забудови.

 65. Поняття, склад та особливості правового режиму земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення.

 66. Поняття, склад та особливості правового режиму земель оздоровчого призначення.

 67. Поняття, склад та особливості правового режиму земель рекреаційного призначення.

 68. Поняття, склад та особливості правового режиму земель історико-культурного призначення.

 69. Поняття та склад земель лісогосподарського призначення, їх співвідношення з поняттям "ліс".

 70. Поняття та склад земель водного фонду.

 71. Зони із особливими правовими режимами в складі земель водного фонду.

 72. Загальна характеристика правового режиму земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

 73. Правовий режим земель промисловості

 74. Правовий режим земель транспорту.

 75. Правовий режим земель зв'язку.

 76. Правовий режим земель енергетики.

 77. Правовий режим земель оборони.


4 5 6 7 8 9 10 11 Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат