Заявка


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
28.02.2011 N 109
ЗАЯВКА
на придбання торгового патенту
1. ___________________________________________________________________________________________
(найменування підприємства, організації, установи, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи)
_____________________________________________________________________________________________
або прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи), а для фізичних
_____________________________________________________________________________________________
осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
повідомили про це органи державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, - серія та номер паспорта)
2. ___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
3. Вид підприємницької діяльності, для провадження якої придбавається торговий патент ________________
_____________________________________________________________________________________________
(здійснення торговельної діяльності (оптова торгівля, роздрібна торгівля, торговельно-виробнича сфера (ресторанне господарство),
торгівля нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом, пересувна торговельна мережа), діяльності з надання платних
побутових послуг, торгівлі валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти, діяльності у сфері розваг)
4. Вид торгового патенту _______________________________________________________________________
(торговий патент на провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних
побутових послуг, торгівлі валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти, діяльності
у сфері розваг, короткотерміновий, пільговий)
5. Найменування документа про повну або часткову сплату збору ____________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(найменування документа, дата, за який період)
6. ___________________________________________________________________________________________
(назва, дата, номер документа, що засвідчує право власності (оренди))
_____________________________________________________________________________________________
7. ___________________________________________________________________________________________
(період, на який придбавається торговий патент)
Для провадження видів підприємницької діяльності, які передбачають отримання торгових патентів, потреба у патентах становить ________ шт., у тому числі для суб'єкта господарювання, _______ шт., для відокремлених підрозділів _________ шт.
8. Відокремлені підрозділи, для яких придбавається торговий патент:

N
з/п


Найменування та місцезнаходження відокремленого підрозділу, пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти, грального місця, "виїзна торгівля" із зазначенням місця реєстрації платника


Вид торгового патенту: на здійснення торговельної діяльності (оптова торгівля, роздрібна торгівля, торговельно-виробнича сфера (ресторанне господарство), торгівля нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом, виїзна торгівля), діяльності з надання платних побутових послуг, торгівлі валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти, діяльності у сфері розваг


^ Наймену-
вання, дата документа, що засвідчує право власності (оренди)


Період, на який придба-
вається торговий патент


1


2


3


4


5


1
2
3


З положеннями статті 267 розділу XII Податкового кодексу України ознайомлений,
порядок та строки сплати збору узгоджено:
____________________
(підпис відповідальної особи суб'єкта господарювання)
______________________
(підпис відповідальної особи органу державної податкової служби)
Терміни сплати збору:
у разі щомісячної сплати останній день сплати 15.12, 15.01, 15.02, 15.03, 15.04, 15.05, 15.06, 15.07,
15.08, 15.09, 15.10, 15.11;
у разі щоквартальної сплати останній день сплати 15.12, 15.03, 15.06, 15.09.
Внесено збір у сумі __________ грн.
_____________________________________________________________________________________________
Платник збору (відповідальна посадова особа) _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, підпис)
М. П.
Записи звірені з відомостями оригіналів первинних документів ______________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, підпис посадової особи органу державної податкової служби)
Додатково:
особовий рахунок платника податку на прибуток N ___________
зареєстровано у Книзі реєстрації заявок N ___________________


видано торговий патент:
серія
__________________
N

_________________________
__________________

_________________________
__________________

_________________________


Добавить документ в свой блог или на сайт Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат