Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету - Авіаційно-космічна техніка І технологія

^

Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету


Подільський державний аграрно-технічний університет
Міністерства аграрної політики України
технічні, економічні, сільськогоспо-дарські
27.05.09


^

Збірник наукових праць “Пожежна безпека”


Львівський державний університет безпеки життєдіяльності,
УНДІ пожежної безпеки Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
технічні
27.05.09


^

Збірник наукових праць “Проблеми сучасної психології”


Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка МОН України, Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України
психологічні
27.05.09Збірник наукових праць Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості
Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості Міністерство палива та енергетики України
технічні (енергетика), нац. безпека, екологічна безпека
16.12.09
10.03.10Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення
Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення УААН
сільськогосподарські (генетика, селекція рослин, насінництво), біологічні (генетика)
16.12.09Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика
медичні, фармацевтичні
10.02.10Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки)
Таврійський державний агротехнологічний університет Міністерства аграрної політики України
економічні
10.02.10


^

Збірник наукових праць Українського науково-дослідного та проектного інституту сталевих конструкцій імені В.М.Шимановського


ВАТ «Український науково-дослідний та проектний інститут сталевих конструкцій імені В.М.Шимановського»
технічні
27.05.09Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту
Українська державна академія залізничного транспорту Міністерства транспорту та зв’язку України
технічні
26.05.10Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету
Уманський державний аграрний університет Міністерства аграрної політики України
економічні,
сільськогос-подарські
08.07.09
14.10.09Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини МОН України
педагогічні
16.12.09Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія
ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” МОН України
філософські, психологічні
10.02.10Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди. “Економіка”
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди МОН України
економічні
06.10.10Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди “Право”
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди МОН України
юридичні
10.02.10Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди “Лінгвістичні дослідження”
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди МОН України
філологічні (мовознавство, українська мова)
10.02.10Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил
Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Міністерства оборони України
технічні, військові
14.10.09Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки
Сборник научных трудов Черкасского государственного технологического университета. Серия: Экономические науки
Черкаський державний технологічний університет МОН України
економічні
10.02.10Збірник праць зоологічного музею
Національний науково-природничий музей НАН України
біологічні
10.03.10Збірник праць Науково-дослідного центру періодики
Сборник трудов Научно-исследовательского центра периодики.
Proceedings of Research and Centre for Periodicals
Національна академія наук України, Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника
соціальні комунікації,
історичні
16.12.09
10.02.10Зв'язок
^

Міністерство зв’язку України


технічні
10.03.10Здобутки клінічної і експериментальної медицини
^

ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського” МОЗ України


медичні, біологічні, фармацевтичні
14.04.10


Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат